Tegels eruit, groen erin

Openbaar groen in stadsdeel West
12 mei 2020

Onlangs werd het vergroeningsproject aan de Nicolaas Maesstraat en de Adriaen Brouwerstraat in de wijk Stadsveld afgerond.

Op deze locatie is ongeveer 600 m2 verharding vervangen door heesters en bloeiende vaste planten.

Minder tegels en/of verharding in de stad heeft veel voordelen. Regen die in beplante grond valt, wordt opgenomen in de grond en hoeft niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te beperken bij extreme regenbuien. Als regenwater op verharding valt, wordt het via het riool afgevoerd. Bij hevige buien kan dit tot wateroverlast leiden als het riool het water niet snel genoeg kan verwerken. Andere voordelen van meer groen zijn: minder hittestress, kleinere kans op een verdroogde bodem en meer biodiversiteit.  

Daarom is het beleid van de gemeente om (waar mogelijk) grote verhardingsvlakken te vervangen door groen.