Tegemoetkoming Eigen Risico afgeschaft: hoe zit dat?

gedeelte van poster Menzis 2019
28 november 2018

Sinds 2015 kent de gemeente Enschede de regeling Tegemoetkoming Eigen Risico voor mensen met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum.

Die inwoners kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen van € 100 als ze het volledige eigen risico van € 385 per jaar voor de ziektekostenverzekering moeten betalen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze regeling met ingang van 2019 te laten vervallen. Er kunnen dus over het kalenderjaar 2019 geen aanvragen meer worden ingediend.

Wel collectieve zorgverzekering

Er zijn grote tekorten in de zorg. Daarom heeft het college scherpe keuzes moeten maken. Wethouder Niels van den Berg: “De tekorten in het sociaal domein dwingen ons om scherpe keuzes te maken, maar tegelijkertijd willen we kwetsbare inwoners altijd blijven helpen. Daarom hebben we voor mensen met een laag inkomen bijvoorbeeld wel de collectieve zorgverzekering.” Het nieuws over het afschaffen van de regeling Tegemoetkoming Eigen Risico werd tegelijk met de aankondiging van de collectieve zorgverzekering 2019 bekend gemaakt. Dit heeft mogelijk tot verwarring geleid. De collectieve zorgverzekering gaat in het nieuwe jaar gewoon door.

Informatie over de collectieve zorgverzekering

Speciaal voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Enschede, in samenwerking met Menzis, een collectieve zorgverzekering samengesteld. Afhankelijk van het pakket dat mensen kiezen, kunnen ze hier hun eigen risico mee verzekeren.Meer informatie hierover kunt u vinden op  gezondverzekerd.nl/menzis of via de overstapcoach van Menzis, tel. 088-222 40 80.