Tentoonstelling over een aantrekkelijk en toegankelijk Enschede

21 februari 2017

Van Watertorenpark Bothoven en het Koningsplein tot een bereikbare stad.

In Enschede is flink geïnvesteerd in de toekomst. Het Watertorenpark Bothoven is open en groen geworden en het nieuwe Koningsplein verbindt de binnenstad met het nieuwe ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. Een tweede zuidelijke toegangsweg en een derde ingang voor de van Heekgarage maken het aantrekkelijker de binnenstad te bezoeken. De bandenindustrie en wegenbouwers ontwikkelden stillere banden en veiligere wegen. Al deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door Europese en regionale bijdragen. Van dinsdag 21 februari tot vrijdag 10 maart 2017 kunt u de projecten bekijken in beelden van ‘voor’ en ‘na’ de uitvoering. Dat kan in de Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15 in Enschede iedere werkdag van 9.30 tot 20.30 uur, vrijdags tot 18.00 uur en zaterdags tot 17.00 uur.

Leefbaarheid, aantrekkelijkheid en innovatie zijn belangrijk voor de toekomst van een stad. Een aantrekkelijk en bereikbaar gebied trekt bezoekers. Bedrijven vestigen zich graag in een bijzonder woon- en werkgebied. Dat betekent extra werkgelegenheid voor de stad. In Enschede is tussen 2009 en 2015 een aantal grote projecten gerealiseerd, die de stad aantrekkelijker en levendiger hebben gemaakt. De tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek toont die projecten aan de hand van beelden. U ziet wat de uitdaging was, hoe eraan gewerkt is en wat het heeft opgeleverd.

Watertorenpark Bothoven

De wijk Bothoven had niet veel groen. De watertoren van Vitens ligt er middenin, maar het gebied eromheen was afgesloten. Gemeente Enschede en Vitens maakten het gebied open en groen en toegankelijk voor buurtbewoners. Vitens renoveerde de waterbekkens. De gemeente zorgde voor de inrichting van het terrein. Nu heeft de wijk een groen hart waar de bewoners uit de buurt kunnen spelen, recreëren en ontmoeten.

Koningsplein

Dagelijks bezoeken tussen de 3000 en 5000 mensen de hoofdentree van het nieuwe ziekenhuis ‘Medisch Spectrum Twente’. De entree van het ziekenhuis is gericht naar de stad. Dat bevordert een combinatiebezoek van zowel ziekenhuis als binnenstad. Om die verbinding tussen ziekenhuis en binnenstad te versterken is de openbare ruimte tussen ziekenhuis en binnenstad flink aangepast. Het centrum is nu bereikbaar voor alle vormen van verkeer en er is een aantrekkelijke looproute naar de stad ontstaan. De Koningstraat is heringericht en aan de Mooienhof is de zuidelijke inrit van de Van Heek-parkeergarage ingepast en opnieuw ingericht. Het Koningsplein verbindt de binnenstad met het nieuwe ziekenhuis en is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Bereikbaarheid binnenstad

Aan de zuidwestkant van de binnenstad zijn nieuwbouwprojecten verrezen zoals ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, Saxion Hogeschool en ROC van Twente. Dat leidt tot meer bezoekers, patiënten, werknemers, studenten en daardoor opstoppingen richting centrum.

De herinrichting van de Kuipersdijk zorgde voor een tweede zuidelijke toegangsweg tot de binnenstad (naast Haaksbergerstraat). Doordat de H.J. van Heekgarage een derde ingang kreeg, is er direct toegang vanaf de Kuipersdijk tot de parkeergarage. Nu de bereikbaarheid is verbeterd, is het veel aantrekkelijker om de binnenstad van Enschede te bezoeken.

Stil Veilig Wegverkeer

De bandenindustrie en wegenbouwers werken in het project ‘Stil Veilig Wegverkeer’ (SVW) aan de ontwikkeling van stillere banden en veiligere wegen. Er is onderzoek gedaan naar stiller asfalt en naar de wisselwerking tussen de band en het wegdek. Daarna is op hoge snelheid het geluid en de grip van de banden op het asfalt gemeten. Met behulp van de metingen kunnen stillere en veilige wegen en banden worden ontwikkeld. De kennis die in het project is opgedaan, wordt direct gebruikt en toegepast in de praktijk.

De projecten zijn mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO), het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel (GO) en een aantal stedelijke netwerken.