Training voor mantelzorgers: opkomen voor jezelf

15 juni 2016

Wijkteams Enschede biedt verschillende trainingen en cursussen aan inwoners van Enschede. In september 2016 start een nieuwe training speciaal voor mantelzorgers: Opkomen voor jezelf, voor mantelzorgers.

Voor informatie over deze training en aanmelding bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomsten die over deze training worden gehouden. De bijeenkomsten vinden plaats op 28 juni van 10.00 tot 11.30 uur en op 29 juni van 19.30 tot 21.00 uur, aan de Laaressingel 61.

Bent u verhinderd, maar wilt u wel deelnemen aan de training? U kunt ook contact opnemen via trainingen@wijkteamsenschede.nl of 053-4817900.