Twente ontvangt miljoenen om impuls te geven aan arbeidsmarkt

Twente kan beschikken over 14,5 miljoen euro om de Twentse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Twentse intersectorale mobiliteitsplan goedgekeurd dat is opgesteld door Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Enschede kan met deze middelen initiatieven uit het actieplan werken, leren en investeren nog beter en omvangrijker uitvoeren. Zo is drie miljoen beschikbaar om Twentse werkzoekenden aan de slag te krijgen in Duitsland. Zie ook  het bericht op twenteboard.nl.