Uitbreiding leveranciers van Wmo-hulpmiddelen

19 september 2016

Resultaat gezamenlijke aanbesteding in zes Twentse gemeenten

De gemeenten Borne, Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal  bieden inwoners die gebruik maken van Wmo-hulpmiddelen als een scootmobiel of rolstoel vanaf 1 oktober 2016 de mogelijkheid om te kiezen uit drie leveranciers: Medipoint, Meyra of Welzorg.

Gemeenten zijn - in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) – verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en financieren van individuele hulpmiddelen aan cliënten. Dit zijn bijvoorbeeld rolstoelen, aangepaste fietsen en scootmobielen. Omdat de huidige contracten met leveranciers in deze zes gemeenten ongeveer tegelijk aflopen, hebben ze een gezamenlijke aanbesteding gedaan.

De leveranciers Welzorg, Meyra en Medipoint schreven zich in en voldeden alle drie aan de voorwaarden, zoals gesteld door de deelnemende gemeenten. De nieuwe contracten zijn afgesloten voor vijf jaar en gaan in op 1 oktober 2016.

Voor inwoners die al gebruik maken van een hulpmiddel, zijn er geen directe gevolgen. De bestaande aanbieder(s) blijven de komende jaren ook actief.