Uitgebreid parkeeronderzoek

19 september 2016

Parkeerbezetting binnensingelgebied

De gemeente Enschede wil graag inzicht verkrijgen in de parkeerbezetting in het binnensingelgebied en een zone van ongeveer 100 meter net buiten de singels. In opdracht van de gemeente voeren medewerkers van het onderzoeksbureau Mobycon daarom parkeertellingen uit op verschillende momenten in de week van 20 tot en met 24 september.

Het onderzoek houdt in dat alle auto’s in alle straten, openbare parkeerterreinen, parkeergarages alsmede privéterreinen voor zover deze vanaf de openbare weg toegankelijk zijn, geteld worden. 

Het onderzoek vindt plaats op:

  • Dinsdag 20 september om: 6:00 uur, 9:00 uur, 11:00 uur, 15:00 uur en 20:00 uur;
  • Donderdag 22 september om: 6:00 uur, 9:00 uur, 11:00 uur, 15:00 uur en 19:00 uur;
  • Vrijdag 23 september 20:00 uur;
  • Zaterdag 24 september om 8:00 uur, 11:00 uur, 14:00 uur en 20:00 uur

De resultaten zijn naar verwachting eind 2016 uitgewerkt en zullen daarbij ook vergeleken worden met de uitkomsten van het parkeerbezettingsonderzoek uit 2011 om zodoende trends en ontwikkelingen te kunnen bepalen.