Uitnodiging: in gesprek over ‘Nieuw Enschedees Welzijn’

13 mei 2016

26 mei is er een rondetafelgesprek over 'Nieuw Enschedees Welzijn'.

Met ‘Nieuw Enschedees Welzijn’ stimuleert, ondersteunt en versterkt de gemeente de inzet van inwoners op hun eigen woon-en leefomgeving. Dit doen we door meer ruimte te bieden aan inwoners en partners/professionals op het gebied van welzijnsvraagstukken. De komende jaren streven we naar een zo breed mogelijk flexibel budget. Op basis hiervan wordt ondersteuning vraaggericht en per stadsdeel ingekocht. De gemeente maakt op deze manier een omslag mogelijk naar een integrale aanpak van werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Dit willen we in partnerschap doen, met maatschappelijke partners/professionals, wijkraden en inwoners. Daarom gaan we graag met u in gesprek over ‘Nieuw Enschedees Welzijn’. Uw input en ideeën gebruiken we bij de verdere invulling van onze aanpak.

Programma

In elk stadsdeel vindt op 26 mei 2016 het gesprek plaats over ‘Nieuw Enschedees Welzijn’. Een team van medewerkers van de gemeente praat met u en andere partners en professionals over wat gaat goed en wat kan beter? En waar heeft u als partner in de wijk behoefte aan? Het programma start in alle stadsdelen (Noord, Oost, West, Zuid en Centrum) om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. De locaties worden, afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen, nader bepaald.

Aanmelding

We kiezen voor een kleinschalige opzet van de sessies, zodat er voldoende gelegenheid is om écht met elkaar in gesprek te gaan. Dit betekent dat van iedere organisatie één persoon kan deelnemen per gesprek.
Wilt u deelnemen aan het gesprek? Of wilt u een collega afvaardigen? Meld u dan aan voor uiterlijk vrijdag 13 mei via het volgende emailadres: welzijn053@enschede.nl. Vermeld hierbij de naam van uw organisatie, uw naam en contactgegevens en bij welk stadsdeel u graag wilt aansluiten (Noord, Oost, West, Zuid, Centrum).

Meer informatie?

Na aanmelding (voor uiterlijk 13 mei 2016) krijgt u voorafgaand meer informatie toegestuurd over het thema, zodat u zich alvast wat kunt inlezen. Heeft u tussentijds vragen? Stuur dan een e-mail naar welzijn053@enschede.nl.

Wij zien u graag bij het rondetafelgesprek op 26 mei as.

Hilde Reints, Directeur Sociaal Domein, gemeente Enschede

 

(Deze middag past binnen het “Festival der Verantwoording” in Enschede. Tijdens dit festival van 18 mei tot 3 juni 2016 zijn er in diverse Nederlandse gemeenten openbare gesprekken over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Om samen te leren en te reflecteren. Leden van de gemeenteraad, van de Tweede Kamer, inwoners van Enschede en andere belangstellenden (bijvoorbeeld van andere gemeenten) zijn van harte welkom bij het gesprek. De exacte locatie hoort u van ons, na aanmelding. Enschede organiseert tijdens het festival, naast dit rondetafelgesprek, ook een bijeenkomst op 26 mei 2016 met als thema Nieuw Enschedees Welzijn. Kijk voor informatie over het festival op de website van Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD).)