Van groene leges naar groene norm

20 februari 2019

Vanaf 16 februari 2019 gelden er nieuwe energiebesparingseisen waar een nieuw te bouwen woning aan moet voldoen.

Als u onlangs een bouwkavel heeft gekocht of een reservering op een kavel heeft moet u rekening houden met een aantal (aanvullende) energiebesparingsmaatregelen zoals het gebruik van betere isolatie of energieopwekkende installaties zoals warmtepompen.

Om de  woningvoorraad in Enschede verder te kunnen verduurzamen heeft  de gemeente bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek ingediend om mee te doen aan een experiment om nog zuiniger te kunnen bouwen. Daar waar in Nederland nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,4 wil Enschede een EPC van 0,2. Het ministerie heeft dit verzoek gehonoreerd en op 15 februari 2019 het definitieve besluit in het Staatsblad gepubliceerd.  De nieuwe EPC-norm is per 16 februari 2019 in werking getreden.

Voor inwoners die vóór de inwerkingtreding van het besluit van het ministerie een omgevingsvergunning hebben aangevraagd geldt nog de oude EPC-norm van 0,4.