Vanaf 2018: Wijkwijzers in de stadsdelen

06 december 2017

Informatie over voorzieningen in de buurt

Wie een vraag heeft over welzijn en zorg kan vanaf 2018 binnenlopen bij de Wijkwijzers. Stapsgewijs worden diverse inlooppunten ingericht in de stadsdelen. De Wijkwijzers komen op bestaande plekken, dichtbij inwoners, bijvoorbeeld in de speeltuin, sportkantine, huiskamer van de buurt, wijkcentrum of wijkservicecentrum.

“Vrijwilligers en professionals samen”
Vrijwilligers gaan samen met het professionele wijkwelzijnswerk zorgdragen voor de bemensing in samenwerking met Wijkteams Enschede, zodat snel geschakeld kan worden bij zorgvragen. Wethouder zorg en welzijn Jurgen van Houdt: “Op deze manier werken inwoners, gemeente en partnerorganisaties aan het meer bekend en toegankelijk maken van voorzieningen in de wijk. En dat zijn er heel veel! Mooi is ook dat activiteiten en initiatieven uit de wijk zo nog meer gedeeld kunnen worden. Dus vanaf 2018 kun je persoonlijk, maar ook digitaal en telefonisch terecht bij Wijkwijzer Enschede.”

 In stadsdeel West zijn al dergelijke informatiepunten waarbij de ervaringen positief zijn. In de komende periode volgen er meer Wijkwijzers in de rest van de gemeente.