Verandering eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

04 december 2018

Per 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage die inwoners betalen voor een Wmo voorziening.

De ministerraad heeft hiervoor op 23 november jl. een Algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Hiermee heeft de ministerraad bepaald dat er per 1 januari a.s. een abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo wordt ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat bijna iedereen een lagere eigen bijdrage gaat betalen. Het CAK stuurt alle inwoners met een Wmo voorziening in december een brief waarin staat wat dit voor hen betekent.

Heeft u nog vragen?

Op www.hetcak.nl/wmo2019 vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo in 2019. Via de website kunt u het CAK ook een bericht sturen. Telefonisch is het CAK te bereiken via het gratis informatienummer 0800 – 1925 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.