Verbindingsroute tussen Station Kennispark en UT krijgt vorm

17 juni 2016

Flow of Innovation aan de slag met Innovatiepad

De invulling en aanleg van het Innovatiepad komt een grote stap dichterbij met de selectie van Flow of Innovation. Het plan van het samenwerkingsverband werd woensdagmiddag 15 juni door de jury gekozen voor de ontwikkeling, uitvoering en beheer van de route. Flow of Innovation bestaat uit de partijen StadLandWater, Easypath, Odin Landschapsontwerpers, Limesquare en Keypoint Consultancy. De volgende stap in het proces is het contract. Eind van dit jaar is het eerste deel van het pad al aangelegd.

Krachtige gezamenlijke visie

De jury bestond uit Trudy Vos, Leo van der Ree, Tjerk Wassenaar en Kees Eijkel. Zij maakten aan het einde van de dag bekend dat Flow of Innovation het Innovatiepad gaat maken en onderhouden voor een periode van 10 jaar. Trudy Vos vertelt over hun weloverwogen keuze: “De belangrijkste reden dat we hebben gekozen voor Flow of Innovation, omdat er echt een visie achter ligt. Een prachtige visie, die uit gaat van continue vernieuwen, maar tegelijkertijd ook realistisch is. Flow of Innovation is heel geloofwaardig en ze zetten echt iets sterks neer. Ik denk dat het Innovatiepad ons de komende jaren blijft verrassen.”

Ook Flow of Innovation is erg verheugd om aan de slag te gaan in het najaar. ”We hebben hard gewerkt met z’n allen de afgelopen tijd. En dit harde werken is beloond met een positieve beoordeling van de jury. De komende weken gaan we het plan met onze opdrachtgever concreet maken. We hebben zin om aan de slag te gaan!” aldus Wouter Stadhouders van StadLandWater.

Het Innovatiepad

Het Innovatiepad is de te ontwikkelen route voor fietsers en wandelaars tussen station Enschede-Kennispark en Universiteit Twente. Het pad ademt straks het innovatieve en hightech karakter van Kennispark, dat past bij de ontwikkeling van een echte innovatiecampus. De route draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid, de gastvrijheid, de aantrekkelijkheid en de vindbaarheid van bedrijven op de campus. Daarnaast levert het een bijdrage aan het innovatieve karakter van Kennispark. Het is een manier om verbinding tussen de bedrijven onderling te creëren, zowel fysiek als digitaal (sociaal).

Andere manier van aanbesteden

Opdrachtgever gemeente Enschede, Provincie Overijssel en Kennispark Twente wilden bij de invulling van het Innovatiepad maximale ruimte bieden aan creativiteit en innovatiekracht van marktpartijen. Het pad gaat als living lab fungeren, waar ondernemers de kans krijgen hun innovaties toe te passen en te testen bij de eindgebruikers, om de innovaties vervolgens succesvol in de markt te zetten. Om dit te faciliteren is het inkoopproces dat is gevolgd een andere dan wat men gewend is. Om te komen tot een selectie van marktpartijen is een vernieuwend proces doorlopen, waarbij creativiteit en transparantie sleutelwoorden zijn.

Proces

Partijen – in verschillende samenstellingen – zijn uitgedaagd hun visie op het Innovatiepad te vertalen in een uitgewerkt concept. De officiële uitvraag tijdens een drukbezochte marktontmoeting leverde 9 inschrijvingen op. Zij presenteerden in een open setting hun eerste plannen aan de jury. Uit deze 9 partijen zijn 3 samenwerkingsverbanden gekozen. Zij hebben hun plannen verder uitgewerkt en woensdag 15 juni aan de jury gepresenteerd.