Vergadering gemeenteraad en de stadsdeelcommissie Oost in week 44

16 oktober 2020

De vergaderingen op 26 en 27 oktober zijn in verband met het coronavirus niet fysiek bij te wonen.

Gemeenteraad

Maandag 26 oktober
Aanvang: 19.00 uur
Onderwerpen: onder andere ‘Kadernota Rondkomen met je inkomen’ en ‘Invoering handhavingsinstrument bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte’.
Bekijk hier de volledige agenda.

Bezoekers bij raadsvergadering

In verband met de geldende RIVM maatregelen is het niet mogelijk de raadsvergadering fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Stadsdeelcommissie Oost (digitaal via zoom!)

Dinsdag 27 oktober 2020
Aanvang: 19.30 uur.
Onderwerpen: ‘Welzijn in Oost’.
Bekijk hier de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats via Zoom. U kunt deze digitale vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de digitale voorbereidingen! Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is voor de stadsdeelcommissie Oost: mevr. Nelleke van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl ,14-053.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053