Vergroen het schoolplein!

schoolplein
28 november 2018

De gemeente start een groene schoolpleinenbeweging! Doet u ook mee?

De Provincie Overijssel heeft de ambitie uitgesproken om alle 600 schoolpleinen in de provincie Overijssel voor 2025 te vergroenen. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom wil de gemeente kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein!

Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en de provincie hebben een programma ter ondersteuning opgezet voor scholen die mee willen doen. Afgelopen week vond de startbijeenkomst plaats bij de Noorderkroon in Enschede. Een grote groep enthousiaste basisscholen, waaronder OBS Het Stadsveld, De Kiem, De Zevenster en basisschool de Jonge Helden uit Enschede kregen een toelichting op het programma en het ondersteuningspakket voor basisscholen.

Ook meedoen?

De gemeente nodigt uw school graag uit om de komende maanden van start te gaan met het vergroenen van het schoolplein. Enthousiast? Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan groeneschoolpleinenoverijssel@ivn.nl. Een procesbegeleider neemt contact met u op om de mogelijke stappen voor realisatie van een groen schoolplein te bespreken en u te informeren over de ondersteuning. De eerste 60 Overijsselse scholen die zich aanmelden voor 2019 krijgen een procesbegeleider, een toolkit en diverse inspiratiebijeenkomsten tot hun beschikking. Tot slot ontvangen zij een voucher met startgeld voor de vergroening van het schoolplein.

Ter inspiratie

Wilt u al wat ideeën voor groene schoolpleinen bekijken? Dat kan! Voor de ontwerpwedstrijd ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’, hebben scholen mooie ontwerpen gemaakt voor hun schoolplein. Bekijk de ideeën op de website van jijenoverijssel.nl. Wie weet inspireren ze u ook!