Verhoogde concentraties dioxine na brand Twence

06 juli 2018

Verspreidingsgebied van 5 kilometer benedenwinds

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft verhoogde waarden gemeten op de gewassen die groeien op maximaal 5 kilometer afstand onder de rook van Twence. Dat werd vanavond bekend. Deze verhoging is toe te kennen aan de brand die zondag en maandag woedde bij afvalverwerker Twence. De waarden zijn licht verhoogd; een fikse regenbui zou de waarden weer binnen de norm brengen. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

De waarden die het RIVM verder heeft gemeten (zogenoemde lucht- en veegmonsters) zijn niet afwijkend binnen de norm. Dat is een bevestiging van de metingen die al eerder naar buiten zijn gebracht.  

Meten

Het RIVM  heeft zondag 1 juli metingen verricht op verzoek van de brandweer. Er zijn lucht- veeg- en knipmonsters genomen. Deze laatste monsters van gras laten een afwijking zien van de norm. Er zijn verhoogde concentraties dioxine gemeten (3 tot 5 keer de maximaal toegestane waarde die vee binnen mag krijgen). Als de afstand tot Twence toeneemt, nemen de waarden af.     

Geen vee buiten zetten

 

 

 

 

Het RIVM adviseert inwoners van het gebied in een straal van 5 kilometer ‘benedenwinds’ (zie kaart; klik op kaart voor vergroting) om:

  • Geen vee buiten te zetten         
  • Gewassen niet te oogsten
  • Gewassen alleen te oogsten na een fikse regenbui of na minimaal een uur beregenen
  • Gewassen die geoogst zijn terwijl ze niet zijn beregend af te voeren als afval
  • De dieren in de stal te houden en ander voer te geven dan wat op het land staat
  • Groenten en fruit uit de moestuinen alleen te gebruiken als ze goed zijn afgespoeld met water.

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) bemonstert de eieren en melk die van de bedrijven uit het 5 kilometer-gebied afkomt en spoort eieren en melk op als het al afgevoerd is. Op den duur wordt vlees afkomstig van de boerderijen ook bemonsterd.  

Door het latere tijdstip van het bekend worden van dit nieuws roepen gemeenten Hengelo en Enschede de hulp in van de media om de mensen te bereiken. Inwoners met vragen kunnen zich melden via communicatie@hengelo.nl. Samen met de NVWA wordt antwoord gezocht op hun vragen.

Kwaliteit lucht

Eerdere metingen van Brandweer Twente hebben geen verhoogde waardes gemeten van gevaarlijke stoffen in de lucht. Door het neerdalen van de stoffen en de stapeling op de grond, worden nu dus wel verhoogde concentraties dioxine gemeten die afwasbaar zijn.