Verkenning naar renovatiekansen Aquadome op 3 en 6 juli

29 juni 2017

De gemeente Enschede laat volgende week bij het Aquadrome een verkenning doen om te kijken of het huidige zwembad geschikt is voor renovatie in de toekomst.

Daarom worden er steigers opgebouwd in het zwembad waardoor gedurende twee dagdelen een gedeelte van Aquadrome beperkt open is voor bezoekers. Het buitenbad is in die twee dagen extra uren open.

Zwembadvisie

Momenteel ontwikkelt de gemeente Enschede een zwembadvisie waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt voor de toekomst van het zwemmen in Enschede vanaf 2025. In september stuurt het college van B&W hiertoe een voorstel richting de gemeenteraad. Om alle opties in deze zwembadvisie goed te kunnen overwegen is het noodzakelijk om de renovatiekansen van het Aquadrome goed in kaart te brengen.

Beperkte openstelling

Op maandag 3 juli is het sportbad van 07.00 uur tot 13.00 uur gesloten en op donderdag 6 juli is het recreatiebad van 11.00 uur tot 15.00 uur gesloten. Het buitenbad is gedurende deze twee dagen extra open (van 11.00 tot 18.00 uur). Er is dus altijd gelegenheid om te zwemmen.

Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl/openingstijden