Voetbal kunstgrasvelden en vragen over gezondheidsrisico’s (update 10 november)

10 november 2016

In de media wordt veel gesproken over kunstgrasvelden en de eventuele gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat. Aanleiding was de televisieuitzending van Zembla op 5 oktober.

Van de kunstgrasvelden is landelijk 90% met dit SBR-rubber korrels van gemalen autobanden ingestrooid. In Enschede bevatten alle voetbal kunstgrasvelden SBR-granulaat. De andere kunstgrassportvelden (hockey, korfbal) bevatten geen rubbergranulaat. Een aantal speelveldjes, trapveldjes en een Cruijff court bevatten ook SBR-rubber. Zie de lijst: 

Office spreadsheet161115-locaties-kunstgras.xls

Onderzoek 2006: geen risico’s

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Daaruit bleek dat de korrels geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het RIVM zagen geen belemmeringen voor het gebruik van SBR rubber. Daarop heeft de gemeente Enschede destijds besloten om ook dit type instrooimateriaal te gebruiken.

Begrip voor onrust

De gemeente begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden, aldus het RIVM. Wel raadt het RIVM aan om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door niet met rubbergranulaat te spelen (gebruik het om op te sporten) en na het sporten te douchen en schone kleding aan te trekken.

Nieuw onderzoek, uitslag begin 2017

Het RIVM is zelf, in opdracht van minister Schippers (VWS), in oktober een onderzoek gestart naar rubbergranulaat. Hieruit wordt inzichtelijk wat er in het rubbergranulaat zit, of er onder normale omstandigheden stoffen uit het granulaat vrijkomen en of dit mogelijk effecten op de gezondheid kan hebben. In december worden de resultaten van dit onderzoek opgeleverd. Uiteraard blijft het RIVM ook geïnteresseerd in informatie van andere partijen. Vereniging Sport en Gemeenten en KNVB onderschrijven het standpunt van RIVM.

Sinds kort (2e helft oktober) biedt de autobandenbranche (RecyBem en VACO) aan sportclubs die ongerust zijn over het spelen op kunstgras een test aan om te kijken wat voor rubberkorrels er op hun velden liggen. De branche houdt vol dat korrels van het veelgebruikte SBR-rubber volkomen veilig zijn. Vanaf november kunnen clubs (en gemeenten) op een speciale website (www.SBRcheck.nu) checken of ook zij dat SBR-rubber op hun velden hebben. Bij twijfel kunnen zij zich melden bij de Vereniging Band en Milieu. Die zal dan monsters nemen en die kosteloos door deskundigen laten onderzoeken.

Het RIVM zegt in een reactie op dit aanbod van de autobandenbranche dat het voor hen onbekend is op welke wijze het onderzoek van de autobandenbranche vorm krijgt. Het RIVM wijst er wel op dat het moeilijk is om de betekenis van enkelvoudige analyseresultaten te duiden. 

Standpunt gemeente Enschede

Voor de gemeente Enschede is het belangrijk dat inwoners veilig en gezond kunnen sporten, en in dit geval voetballen op de kunstgrasvelden. We houden het nieuwe onderzoek en landelijke ontwikkelingen dan ook nauwkeurig in de gaten. We wachten met belangstelling de resultaten af van het ECHA-onderzoek af om te bepalen of maatregelen nodig zijn. Tot die tijd volgen we de lijn van het RIVM en kunnen de kunstgrasvelden gewoon worden gebruikt. Zoals hierboven ook vermeld, raadt het RIVM aan om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door niet met rubbergranulaat te spelen (gebruik het om op te sporten) en na het sporten te douchen en schone kleding aan te trekken.

Vragen?

Meer vragen en antwoorden over kunstgrasvelden leest u in de informatie van  het RIVM Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl een tijdelijk dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB terecht voor informatie en vragen. Hebt u nog andere vragen, dan kunt u terecht bij Sportaal, telefoon 053 - 488 89 00 of e-mail info@sportaal.nl.