Voordracht Mariëlle Veerman-Dronkert als interim-klachtencommissaris

Mariëlle Veerman-Dronkert wordt op maandag 18 april voorgedragen aan de gemeenteraad van Enschede als interim-klachtencommissaris.

Zij volgt daarmee Jos Pierey op, die sinds 1 april 2015 deze functie vervulde. Mevrouw Veerman-Dronkert zal – indien de gemeenteraad akkoord gaat met de voordracht – tot uiterlijk 1 januari 2017 als interim-klachtencommissaris worden aangesteld voor 20 uur per week.

Het raadsbesluit van december 2014 om een klachtencommissaris aan te stellen, hield tegelijk in dat het instituut Klachtencommissariaat na één jaar zou worden geëvalueerd. De aanstelling van Jos Pierey (die sinds 1 april 2015 deze functie vervulde) was ook gekoppeld aan deze evaluatie. Deze evaluatie is inmiddels opgesteld door de Rekenkamer Enschede en wordt vanavond in de stedelijke commissie behandeld.

Al voor het aflopen van zijn overeenkomst afgelopen vrijdag, had Jos Pierey aangegeven geen gebruik te willen maken van de optie om zijn overeenkomst te verlengen. Het raadspresidium heeft daarop burgemeester Onno van Veldhuizen (als voorzitter van de raad) opdracht gegeven een interim-klachtencommissaris te werven en daarbij uit te gaan van het profiel en de kaders zoals de gemeenteraad die in december 2014 heeft vastgesteld.

Mevr. Veerman-Dronkert behaalde, na haar gymnasium opleiding in Almelo, in 1996 haar doctoraaldiploma Nederlands Recht in Leiden. Daarna was zij onder andere werkzaam als advocaat, juridisch adviseur, beleidsmedewerker en leidinggevend (proces)manager bij diverse werkgevers en opdrachtgevers. Langere tijd was zij verbonden aan het waterschap Vechtstromen in Almelo/Coevorden. Zij volgde naast haar loopbaan diverse opleidingen, waaronder die van gecertificeerd mediator. Mevr. Veerman-Dronkert is gehuwd, heeft drie kinderen en is woonachtig in Hellendoorn.

De klachtencommissaris is de eindverantwoordelijke voor de werkwijze van het onafhankelijke instituut Klachtencommissariaat, dat bestaat uit een drietal collega’s die de klachtenafhandeling in belangrijke mate verzorgen en die de klachtencommissaris bijstaan in de adviesrol. Ook de komende maanden zal de capaciteit van het bureau op peil blijven, zodat de klachten op de afgesproken wijze met de noodzakelijke zorgvuldigheid zullen worden behandeld.