Voorgenomen besluit over FC Twente

18 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Enschede heeft aan de gemeenteraad ter zienswijze voorgelegd om FC Twente uitstel van betaling te verlenen van rente, aflossing en risicopremie van de lening van de gemeente en de NWB Bank.

Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor deel te nemen aan het door FC Twente te organiseren overleg met alle relevante financiers en crediteuren. Dit overleg is gericht op herstructurering, teneinde te komen tot een levensvatbare onderneming. Het college concludeert dat dit besluit genoeg moet zijn voor FC Twente om vooruit te kunnen. De gemeenteraad is in de gelegenheid zienswijzen in te dienen op het voorgenomen besluit. Het college neemt op 24 juli een definitief besluit. Het besluit moet dan nog getoetst worden aan de geldende staatssteunregels.

Aanleiding 

Op 16 juli heeft de gemeente een verzoek ontvangen van FC Twente tot financiële ondersteuning. Het college betreurt de situatie waar de club zich in bevindt ten zeerste. Het college en de gemeenteraad hebben zich, net als in 2017 met hulp van adviesbureau EY, zorgvuldig beraden op de mogelijkheden om FC Twente te helpen. Dit vanwege de noodzakelijke bezuinigingen van de gemeente, het maatschappelijke en economische belang van de club voor de regio en het financiële belang van de gemeente in de club. De gemeente Enschede heeft FC Twente in 2017 al eerder geholpen met een herziening van de lening van 17 miljoen euro. Dit is toen aangevuld met een extra garantstelling van 8,4 miljoen euro. Het financiële belang van de gemeente Enschede in FC Twente bedraagt in totaal 25,4 miljoen euro. 

Voorgenomen besluit college

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het verzoek dat FC Twente op 16 juli jl. gedaan heeft grotendeels in te willigen. Het college stelt voor FC Twente uitstel van betaling te verlenen van rente, aflossing en risicopremie van de lening van de gemeente en de NWB Bank, waar de gemeente een garantie voor heeft afgegeven. Hierbij geldt als voorwaarde dat het nog getoetst moet worden aan de geldende staatssteunregels. Daarnaast is het college voornemens om in september deel te nemen aan het door FC Twente te organiseren overleg met alle relevante financiers en crediteuren. Dit overleg is gericht op herstructurering teneinde te komen tot een levensvatbare onderneming. Na een zorgvuldig proces concludeert het college dat dit besluit genoeg moet zijn vanuit de gemeente Enschede om FC Twente de benodigde ruimte te geven. Het college heeft besloten om het verzoek om een aanvullende garantstelling niet te honoreren.

24 juli definitief besluit

De gemeenteraad is nu in de gelegenheid zienswijzen in te dienen op het voorgenomen besluit. Het college neemt vervolgens op 24 juli een definitief besluit, onder voorbehoud van de staatssteuntoets.