Voorkom een boete! Geef de juiste gegevens door

19 december 2016

Met ingang van 1 januari 2017 start gemeente Enschede een pilot waarbij zij een bestuurlijke boete kan opleggen aan inwoners die (bewust) bijdragen aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP).

De boete is bedoeld als prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen.

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen. De juiste gegevens zijn belangrijk om bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs te kunnen maken. De gegevens worden ook gebruikt door instellingen als pensioenfondsen en de belastingdienst. Op die manier hoeven inwoners niet overal de wijzigingen in hun gegevens door te geven. De meeste inwoners geven tijdig de juiste informatie door aan de gemeente voor een goede inschrijving in de BRP.

Wanneer een bestuurlijke boete?

Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd als inwoners bewust bijdragen aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Dan gaat het meestal om de volgende gevallen:

  • Als iemand niet voldoet aan de plicht om aangifte te doen van adreswijziging;
  • Als iemand geen informatie verstrekt tijdens een adresonderzoek;
  • Als iemand handelt als gelegenheidsgever en daarmee bewust toelaat dat een ander zich inschrijft op dat adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen;
  • Als iemand zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

De hoogte van de boete kan variƫren. Deze is maximaal 325 euro.

Bezwaar indienen

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Als zij van mening is dat iemand een verplichting niet is nagekomen, zal dat moeten blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat diegene de verplichting niet is nagekomen, maar ook dat dit aan hem of haar verwijtbaar is. Het is mogelijk bezwaar in te dienen tegen een opgelegde boete.