Voorlopige gunning regiotaxi gemeente Enschede: Connexxion

De gemeente Enschede heeft het voornemen de regiotaxi voor de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 te gunnen aan Connexxion.

Zij heeft de meest gunstige inschrijving op basis van kwaliteit en prijs. Tot 1 april 2016 is er voor de partijen die hebben meegedaan aan de aanbesteding gelegenheid om te reageren op dit voornemen tot gunning. Op 1 april 2016 volgt de definitieve gunning. Voor de gebruikers van de Regiotaxi verandert er niets.

Na definitieve gunning vindt de implementatietermijn plaats. Vanaf 1 juli 2016 zal Connexxion dan als vervoerder van de Regiotaxi in Enschede optreden tot 1 juli 2017. De systeemkenmerken/vervoersvoorwaarden, zoals wijze van reserveren, ophaaltijd, omrijtijden, tarieven en telefoonnummer van de Regiotaxi blijven ongewijzigd. Gebruikers van de regiotaxi kunnen op de vertrouwde manier gebruik blijven maken van de regiotaxi.