Voorschoolse educatie gaat van 10 naar 16 uur per week

een peutertje overhandigt iets aan de leidster
04 november 2019

De Enschedese kinderopvangorganisaties verruimen de voorschoolse educatie met ingang van 1 januari 2020 van 10 uur naar 16 uur per week.

Enschede loopt daarmee een half jaar vooruit op landelijke wetgeving.

Meer is beter 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat een ruimer aanbod van voorschoolse educatie beter is voor de ontwikkeling van het kind. Het kabinet heeft in het Regeerakkoord daarom al de ambitie uitgesproken de voorschoolse educatie te willen verlengen van 10 naar 16 uur per week. Eelco Eerenberg, wethouder Onderwijs: “Voorschoolse educatie is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Alles is er op gericht kinderen spelenderwijs goed voor te bereiden op school en zo een optimale start in het onderwijs te geven.” Inmiddels wordt er op 6 locaties in Enschede bij wijze van proef al 16 uur voorschoolse educatie aangeboden. De ervaringen bij kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers zijn positief. “We zien dat het meer rust brengt in de groepen. Dat is prettig voor de kinderen en komt de kwaliteit van het aanbod ten goede”, aldus Kevin Schonewille, regiomanager van Columbus Junior. Mieke van de Kop, pedagoog van kinderopvang Humankind: “De verlenging van het aantal uren betekent ook dat we ouders nog meer proberen te betrekken bij de dingen die we kinderen leren. Bij het Kleine Dolfijntje op IKC De Esmarke, één van de proeflocaties, hebben we het afgelopen jaar de ouders het laatste uur op de vrijdag in de groep gehaald. Dat bleek een groot succes.”

16 uren verdeeld over 4 werkdagen

Minister Slob publiceerde eerder deze maand het besluit om per 1 augustus 2020 de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie verplicht te stellen. De Enschedese organisaties hebben afgesproken waar mogelijk al op 1 januari 2020 te starten. De 16 uren voorschoolse educatie verdelen zij over tenminste 4 werkdagen. “Het mes snijdt aan twee kanten: we bieden kinderen meer tijd om gericht te spelen en het geeft ook ouders meer rust wanneer de dagdelen iets langer zijn”, aldus Silvia Dokter van kinderopvang Hebbes.

Eigen bijdrage nog steeds lager dan in 2018

In 2019 is de eigen bijdrage voor ouders drastisch verlaagd. In eerdere jaren betaalden ouders nog mee in de meerkosten van voorschoolse educatie ten opzichte van reguliere kinderdagopvang. De gemeente handhaaft de systematiek die in 2019 is ingezet. Door de toename van het aantal uren stijgt de eigen bijdrage in 2020 wel, maar deze is voor de laagste inkomensgroepen nog altijd lager dan de eigen bijdrage die in 2018 voor 10 uur VVE werd gevraagd (respectievelijk 107 euro versus 193 euro). “We kiezen er bewust voor om de voorschoolse educatie voor iedereen betaalbaar te houden” aldus Eelco Eerenberg. Het College heeft een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd om de subsidieverordening aan te passen op de uitbreiding naar 16 uur voorschoolse educatie.