VVN Enschede zoekt nieuwe leden

09 juni 2021

Veilig Verkeer Nederland – Enschede zoekt nieuwe vrijwilligers

Verkeersveiligheid is een van de belangrijke speerpunten van de gemeente Enschede. Iedereen heeft namelijk het recht en de plicht zich veilig op straat te kunnen bevinden. VVN Enschede is de maatschappelijke organisatie die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken. Voor de Enschedese werkgroep is VVN opzoek naar nieuwe leden om samen met de gemeente te werken aan een verkeersveilige stad.

VVN Enschede maakt het verschil

“Als werkgroep lid bij VVN kan je echt het verschil maken”, vertelt Joop van Bel van de lokale afdeling van VVN. “Samen met onder andere scholen, politie en de gemeente werken we aan verkeersveiligheid in de breedste zin van het woord. Zo verzorgen we cursussen voor de scootmobiel, fiets en auto. Ook organiseren we verkeersexamens op scholen, helpen we verkeersouders en signaleren we onveilige situaties rondom basisscholen. Ik kan het iedereen aanraden om lid te worden. Door inzet van ongeveer 2 uur per maand, heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om direct impact te hebben op de verkeersveiligheid rondom de school van je kinderen.”

“Het is nog ontzettend leuk werk ook. Elke dag is anders en ik zie eigenlijk dagelijks blije gezichten. Laatst organiseerden we bijvoorbeeld nog een opfriscursus voor de scootmobiel. Het vertrouwen dat je mensen daar mee kan geven en het plezier dat de mensen op zo’n moment uitstralen zijn voor mij echt de dingen waar je het voor doet. Dit geldt ook voor het geluk dat je bij kinderen ziet op het moment dat zij voor hun verkeersexamen slagen. Voor mij is dát echt onbetaalbaar.”

Grote invloed op laagdrempelige wijze

Naast dat je op laagdrempelige wijze grote impact kan maken, biedt VVN volop ruimte voor eigen inbreng. Ongeveer elke 2 maanden komt de werkgroep bijeen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Vaak worden hier nieuwe ideeën geboren die vaak ook hun weg richting de politiek vinden. Verkeerswethouder Jurgen van Houdt onderschrijft het belang van een lokale VVN: “Als gemeente doen we er alles aan om het verkeer in de stad in goede banen te leiden. Verkeersveiligheid is een van de belangrijke speerpunten uit de mobiliteitsvisie en staat bij elke verkeerskeuze centraal. En VVN Enschede helpt ons daarbij. Naast dat de VVN allerlei praktische zaken organiseert om de verkeersveiligheid te verbeteren, leren ze kinderen zich op een veilige manier in het verkeer te gedragen. In een fietsstad als Enschede is dit natuurlijk ontzettend belangrijk. Bij een goed functionerende stad hoort natuurlijk een actieve afdeling van VVN. Ik wil iedereen die interesse heeft dan ook van harte oproepen om lid te worden. Wie weet zitten we dan binnenkort wel samen om tafel om de verkeersveiligheid in de stad nog verder te verbeteren, net als met de Fietsersbond.”

Meld je nu aan

VVN Enschede werkt hard aan veilige mobiliteit voor iedereen door het geven van educatie, voorlichting, meerdaagse projecten en het inventariseren en onder de aandacht brengen van verkeersonveilige situaties in Enschede. In Enschede worden verschillende projecten uitgevoerd; van het Verkeerexamen op de basisschool tot opfriscursussen voor senioren. Alles met als doel om iedereen veilig over straat te laten gaan. Om dit in beeld te brengen heeft VVN in nauwe samenwerking met de gemeente Enschede een video gemaakt.

Heeft u belangstelling voor een functie bij VVN Enschede? Vanaf gemiddeld 2 uur in de week kun je al het verschil maken. Ga voor meer informatie naar www.vvn.nl/vrijwilligerenschede.