We sluiten een 10-jarig contract voor het energieneutraal maken van ons vastgoed

Groepsfoto van de ondertekening van het contract voor het energieneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed
01 juni 2022

Over 20 jaar moeten al onze gebouwen energieneutraal zijn.

Een energieneutraal gebouw wekt zelf evenveel energie op dan dat het verbruikt (“nul op de meter”). We hebben zes partijen gecontracteerd die ons komende 10 jaar gaan helpen. 

Onze afdeling Vastgoed heeft 122 gebouwen in bezit. Variërend van kantoren, sporthallen, kleedkamers, gymlokalen, wijkgebouwen en muziekcentra tot een schoorsteen. Het energieneutraal maken deze gebouwen vraagt maatwerk. Hiervoor hebben we specialistische kennis nodig van de gecontracteerde partijen.

Zes partijen

We hebben met Homij, Hegeman, Dura Vermeer, Haafkes, Koopmans en Janssen de Jong een raamcontract afgesloten. In mincompetities krijgen telkens vier partijen de kans om een opdracht binnen te halen. Wethouder Jeroen Diepemaat: “Het is voor het eerst dat we voor zo’n lange periode een contract afsluiten. Het energieneutraal maken van bestaande gebouwen is een redelijk nieuw werkveld. Onze partners hebben aangetoond al het nodige te doen op dit terrein.”

Logisch moment zoeken

De komende jaren geven we bij de begroting aan welke gebouwen jaarlijks aan bod komen. De verduurzaming gaat samen met de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen. Er is hiervoor jaarlijks ongeveer € 3,5 miljoen beschikbaar.

Voor dit jaar (2022) staan verduurzaming van sporthal De Brug en de Pathmoshal op het programma.

We hebben een deel van de gemeentelijke gebouwen al (deels) verduurzaamd. Zo zijn de afgelopen jaren het Stadskantoor, Muziekkwartier en de Noordmolen aangesloten op het warmtenet. En liggen op deze gebouwen ongeveer 450 zonnepanelen. We willen het komende jaar minimaal 900 zonnepanelen plaatsen op de Diekmanhal.