Welzijnsorganisatie per stadsdeel bekend

11 juli 2017

De partners in wijkwelzijnswerk 2018 zijn bekend. 

“Per stadsdeel hebben wij één partner voor het wijkwelzijn gecontracteerd”, aldus wethouder Welzijn Jurgen van Houdt. “Op deze manier sluiten we beter aan bij de behoeften van onze inwoners in buurten en wijken. Zo kunnen we beter maatwerk leveren aan onze inwoners, die nauw bij het proces zijn betrokken.”

Voor de periode 2018–2022 zijn dit de partners voor het wijkwelzijn in Enschede:

Stadsdeel

Welzijnsorganisaties

Centrum

Twentse Alliantie, een combinatie van Stichting Alifa, Eurus Advies en Visier Maatschappelijke Dienstverlening

Noord

Twentse Alliantie, een combinatie van Stichting Alifa, Eurus Advies en Visier Maatschappelijke Dienstverlening

Oost

Twentse Alliantie, een combinatie van Stichting Alifa, Eurus Advies en Visier Maatschappelijke Dienstverlening

West

Stichting Radar Uitvoering in combinatie met Stichting Participe Projecten (Sven in de buurt)

Zuid

Stichting Radar Uitvoering in combinatie met Stichting Participe Projecten (Sven in de buurt)

De keuze is tot stand gekomen na een aanbestedingsprocedure waaraan ook inwoners via klankbordgroepen hebben meegedaan.

Nieuw Enschedees Welzijn

De vernieuwde aanbestedingsprocedure past binnen het Nieuw Enschedees Welzijn en gaat uit van de energie van inwoners in de verschillende wijken en straten om hun eigen welzijn en die van hun mede-inwoners waar mogelijk te vergroten. De gelijknamige nota geeft richting aan het welzijnswerk in de periode 2017–2022.

Meer informatie is te lezen op www.enschede.nl/welzijn053