Wereldlichtjesdag

Op zondag 13 december wordt een herdenking georganiseerd voor ouders van wie een kind is overleden.

Deze herdenking wordt Wereldlichtjesdag genoemd.

De herdenking wordt in Enschede georganiseerd door Bianca Fabricius van Afscheid met Gevoel, en Miranda Smit van Kunst van Herinnering. Om 19.00 uur steken mensen wereldwijd kaarsen aan. Zo is er 24 uur lang een lint van licht. Wereldlichtjesdag wordt in Enschede georganiseerd in samenwerking met Vredehof Uitvaartverzorging die belangstellenden gastvrij ontvangt. Voor sommige mensen is het verlies nog erg vers, voor anderen is het langer geleden dat hun kind overleden is. Het is erg belangrijk voor ouders om de herinnering aan hun kind levend te houden.

Je naam wordt genoemd

Alle namen van de overleden kinderen worden tijdens de herdenking genoemd. Dit is voor veel mensen een helend moment en geeft ze de kans om even weer dicht bij hun kind te zijn, zodat ze niet vergeten worden.  

De herdenking wordt gehouden in Uitvaartcentrum Enschede, Wethouder Beversstraat 104. De herdenking duurt van 18.30 uur tot 19.45 uur. Om 19.00 uur gaat de eerste kaars aan en de avond wordt omlijst met muziek en gedichten. Na de herdenking is er koffie, thee en ranja en gelegenheid om na te praten. Aanmelden, eventueel onder vermelding van de naam van uw kind, kunt u via een privébericht richten aan www.facebook.com/wereldlichtjesdag053 of mailen naar info@afscheidmetgevoel.nl of telefoonnummer 06-42970990.