Werkzaamheden Bothoven/Tattersall afgerond

15 juni 2022

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de wijk Tattersall aantrekkelijker en veiliger te maken.

Zo heeft woningcorporatie De Woonplaats de woningen gerenoveerd en de onderdoorgangen aangepakt. De gemeente zorgde voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. De straten zijn voorzien van nieuwe klinkers en de wijk ziet er groener uit door het planten van extra struiken en bomen.

In de wijk is ook plek voor een wijkpark, dat samen met de Wijkraad, de SDO en de bewoners werd ontworpen. Helaas lukt het door de weersomstandigheden en de levering van materialen niet om het wijkpark in juni op te leveren. De feestelijke opening, die gepland stond op 24 juni gaat dus helaas niet door, en laat nog even op zich wachten. 

De wijkraad kijkt er in ieder geval naar uit dat het wijkpark tot bloei komt en dat iedereen in de buurt er veel plezier aan beleefd.