Wethouder in gesprek over respect

Wethouder Van den Berg in de klas over respect
14 november 2018

Wat is nou precies respect?

Gaat dat over agressie of juist over pesten? Zit het in het begrijpen dat niet iedereen hetzelfde is als jij? In de Week van respect wordt extra aandacht geschonken aan deze vragen. Wethouder Niels van den Berg ging afgelopen donderdag over dit onderwerp in gesprek met groep 7 van De Kubus.

Respect is een veelomvattend thema. Het gaat over normen en waarden, hoe je omgaat met elkaar op school en in de buurt. De wethouder, die zelf als vakleerkracht aan het onderwijs was verbonden, deed volop mee in de discussie. Een filmpje over weinig respect zorgde voor de nodige afkeuring. Op de Kubus weten ze al goed wat respect is.

Sportclubs

De Week van respect is een landelijke themaweek. Naast veel aandacht op scholen zijn ook sportverenigingen deze week actief om aandacht te schenken aan dit onderwerp. Op het veld of in de zaal moet sportief gespeeld worden en ook ouders of supporters horen met respect met elkaar om te gaan.