Wethouder Jurgen van Houdt neemt Dorpsplan 'Droom van Boekelo' in ontvangst

Jeroen Verhaak, voorzitter van de dorpsraad Boekelo overhandigt het dorpsplan aan wethouder Jurgen van Houdt
10 februari 2021

In de stadsdeelcommissie West van 9 februari 2021 mocht wethouder Jurgen van Houdt ‘officieel’ het dorpsplan ‘De droom van Boekelo’ in ontvangst nemen.

Het plan werd uitgereikt door Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo. Het nieuwe plan is een vervolg op het vorige dorpsplan dat de periode van 2002 tot 2015 besloeg. In die periode is veel uit het dorpsplan gerealiseerd. Er is een prachtige nieuwe woonwijk ontstaan, het dorpshart werd vernieuwd en er zijn betere parkpeermogelijkheden gerealiseerd op de Beckumerstraat. Uiteraard mag de bouw van de Multifunctionele Accommodatie De Zweede niet in dit rijtje ontbreken.

Dromen van inwoners

In het voorjaar van 2018 heeft de Dorpsraad Boekelo besloten een nieuw dorpsplan op te stellen.  Hiervoor hebben zij geluisterd naar de inwoners van Boekelo. Op verschillende manieren werd gevraagd wat hun dromen zijn voor Boekelo. Dat heeft voor de periode 2020-2030 een aantal mooie plannen en ideeën opgeleverd.

Belangrijke thema’s uit het dorpsplan

De Droom van Boekelo is onder te verdelen in 5 thema’s.

Thema 1 Wonen en leven

In dit thema staat uitbreiding van woningbouw centraal. De komende periode wordt gebruikt welke vrijvallende locaties zoals het terrein bij boerderij De Mans en de gymzaal, basisscholen en de Kwinkel voor woningbouw geschikt zijn.

Thema 2 Verkeer en veiligheid

De acties die in dit thema vallen zijn voornamelijk gericht op gedragsverandering. Gedacht wordt aan plaatsing van glimlachpalen en een aantal snelheidsmetingen. 

Thema 3 Natuur, milieu en duurzaamheid

Energie is vandaag de dag een veelbesproken thema. In plaats van fossiele brandstoffen moeten we naar meer duurzame energie. Boekelo streeft er naar om in 2030 alle elektrische energie die in Boekelo gebruikt wordt zo duurzaam mogelijk op te wekken waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden die het gebied biedt.  

Thema 4 Cultuur, sport en onderwijs

In dit thema wordt de uitbreiding van MFA De Zweede genoemd waarbij De Zweede vooral wordt gezien als centrum voor sport, beweging en jeugd.  Daarnaast kan De Zweede gebruikt worden voor activiteiten en culturele evenementen  indien het dorp daarvoor onvoldoende mogelijkheden biedt. Daarnaast hebben scholen de wens uitgesproken voor nieuwe huisvesting in de toekomst. De komende periode mogelijkheden hiertoe worden verkend.

Thema 5 Voorzieningen en winkelbestand

De Boekelose middenstand zorgt voor levendigheid in het dorp, draagt bij aan de sociale cohesie en is een noodzakelijke voorziening voor de minder mobiele bewoners van Boekelo. Hiervoor gaat de Dorpsraad een overleg initiëren waarbij  het doel is om meer samenwerking te krijgen tussen de centrumondernemers evenals de marktondernemers zodat er een betere afstemming komt.

Uitwerking in actieplannen

De dorpsraad Boekelo en gemeente Enschede werken de periode 2020-2030 de plannen verder uit in concrete actieplannen. Wethouder Jurgen van Houdt: “Het dorpsplan ‘De droom van Boekelo’ is een mooi kompas voor de toekomst. Samen met de dorpsraad, de inwoners van Boekelo en het Stadsdeelmanagement van West ga ik de komende periode graag aan de slag om uitvoering te geven aan de plannen en ideeën. Samen kunnen we de droom van Boekelo uit laten komen’.

Meer informatie

Het dorpsplan ‘De droom van Boekelo’ werd al eerder door de voorzitter van de dorpsraad aan wethouder Jurgen van Houdt uitgereikt in MFA De Zweede. Hiervan is een video gemaakt.