Wijkprogramma Bothoven: Waar maken we werk van?

Bewoners van De Bothoven buigen zich over een kaart van de wijk
Vorige week kwamen de bewoners van de Bothoven naar de Performance Factory, ingang Zuid om mee te denken over de belangrijke speerpunten in het wijkprogramma de Bothoven 2016-2019.

Bewoners van De Bothoven buigen zich over een kaart van de wijkBewoners, wijkraad de Bothoven, de gemeente, woningcorporaties en zorginstanties gaan samenwerken aan verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en welzijn in de wijk de Bothoven.

De ideeën van alle partijen worden samengevat in het wijkprogramma de Bothoven 2016 – 2019. Tijdens de openbare wijkraadvergadering konden bewoners op een laagdrempelige manier, hun mening geven over de thema’s die zijn opgehaald tijdens de stadsdeelconsultatie in april dit jaar. Deze thema’s: veiligheid & openbare ruimte, sociale omgeving en zorg & ondersteuning zijn in gesprek met bewoners verder uitgediept.

Aandachtspunten

Aandachtspunten die veel genoemd werden door bewoners zijn: tegengaan van te hard rijden, betere verlichting in de straat, aanpak van afval en zwerfvuil en aandacht voor ouderen in de wijk. Een vervolgstap in de uitvoering van het wijkprogramma komend jaar is: hoe kunnen bewoners zich inzetten om zelf ook concrete plannen te maken op basis van deze onderwerpen en deze uit te voeren.

[Foto: Bewoners buigen zich over de kaart van de wijk Bothoven]