Wijkteams bieden online ondersteuning

15 april 2020

De coronacrisis zorgt ervoor dat we ons allemaal moeten houden aan strenge maatregelen om te voorkomen dat we het virus nog verder verspreiden.

Voor de wijkteams betekent dit dat we nog steeds ondersteuning bieden, maar dan op een andere manier. Bij de wijkteams kunt u terecht met allerlei ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld over opvoeding, relaties, schulden, inkomen en mantelzorg. Wij zijn er voor alle inwoners van alle leeftijden. Als we zelf jouw vraag niet kunnen beantwoorden, dan kijken we wie dat wel kan. 

We bieden online ondersteuning door middel van ‘Jouw Omgeving’. Deze omgeving is beveiligd en bereikbaar via onlinehulpenschede.nl. Met uw persoonlijke toegangscode heeft u altijd en overal toegang tot uw dossier en werkplan. U heeft zelf regie over uw eigen ondersteuningstraject en dossier en kunt eventueel anoniem blijven. Feedback en tips kunt u teruglezen. De ondersteuning die u ontvangt kan alleen online, maar ook gecombineerd worden met beeldgesprekken.

Meer informatie over de maatregelen rondom het coronavirus en wat dit betekent voor contact met de wijkteams vindt u op wijkteamsenschede.nl.