Wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

11 februari 2020

VOORAANKONDIGING

Eind februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente digitaal (22 februari) of in de brievenbus (29 februari). De aanslag voor de waterschapsbelasting krijgt u op een ander tijdstip van GBLT. De aanvraag voor kwijtschelding van deze belastingen is eenvoudiger dan voorheen en kunt u digitaal regelen.

Recht op kwijtschelding?

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belastingen te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt.

Twee keer kwijtschelding aanvragen

Vanaf 1 januari 2020 moet u kwijtschelding aanvragen bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Dat betekent dat u kwijtschelding voor de waterschapsbelasting aan moet vragen bij GBLT. En kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen moet u aanvragen bij GBTwente. Let op! Dit geldt alleen voor mensen die voor het eerst kwijtschelding aanvragen.

Automatische kwijtschelding

Huishoudens die in de groep ‘automatische kwijtschelding’ zitten, hoeven niets te doen. De gegevens van deze personen worden automatisch gecontroleerd. Op de aanslag ziet u of dit voor u geldt. Er staat dan ‘automatische kwijtschelding’ op de aanslag.

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen via GBTwente

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de gemeentebelasting vindt u op de website www.gbtwente.nl. Wilt u daadwerkelijk kwijtschelding aanvragen, dan kunt u dat digitaal doen via dezelfde website. U vindt daar ook uitleg hoe dat werkt en welke gegevens u bij de hand moet hebben. U heeft hiervoor wel DigiD nodig.

Aanvraag kwijtschelding waterschapsbelasting via GBLT

Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting, dan kunt u dat ook digitaal aanvragen. Ga hiervoor naar de website www.gbtl.nl. Ook daar krijgt u uitgelegd wat u moet doen. En ook hiervoor heeft u DigiD nodig.