Wooncoaches gezocht

Stichting Duurzaam (t)huis Twente is een initiatief van de 14 Twentse gemeenten in samenwerking met St. Pioneering (een innovatieplatform voor kennisdeling ensamenwerking in de bouwsector). De stichting wil huiseigenaren in Twente helpen in het vinden van antwoorden en duurzame oplossingen voor al hun woonvragen. Hun vragen kunnen gaan over energiebesparing, maar ook overwooncomfort, over onderhoud, renovatie,verbouwing, over langer thuis blijven wonen, of over mogelijke kostenbesparing. Het uiteindelijk doel is dat woningeigenaren duurzame maatregelen gaan treffen.

Om met mensen in gesprek te gaanen hen persoonlijk op weg te kunnenhelpen, zoekt de stichting enthousiaste vrijwilligers die opgeleid willen worden tot wooncoach.We zoeken goed opgeleide vitale mensenmet tijd, bijvoorbeeld gepensioneerden.Mensen afkomstig uit de lokale samenleving, die het leuk vinden in een sociaal enduurzaam netwerk te functioneren.

U wordt door de stichting professioneel opgeleid tot wooncoach.U krijgt goede ondersteuning, werkt in een regionaal team en kunt deelnemenaan leuke (interessante) bijeenkomstenen uitjes. U werkt dus niet solistisch, maar bent deel van een inspirerende organisatie met een coördinator die vooralle wooncoaches beschikbaar is. Gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen zijn als partner bij de stichting Duurzaam (t)huis Twente aangesloten.

Uw taken zien er als volgt uit:

  • huisbezoeken brengen aan mensen met vragen over hun huis; over energie, wooncomfort, besparing, verbouwing, onderhoud, etc.
  • zelf op zoek naar huiseigenaren die potentieel geïnteresseerd zijn in duurzame oplossingen voor hun huis (bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten in de buurt).
  • doorverwijzen en samenwerken metlokale bedrijven die zich als partner bij de stichting hebben aangesloten
  • samenwerken met de gemeente in het vinden van kansrijke buurten.
  • samen met de 29 andere wooncoaches een netwerk vormen, kennis delen, elkaar helpen en inspireren, etc.

 Als u zo'n 2 tot 3 dagdelen beschikbaar heeft, affi niteit met duurzaamheid heeft, sociaal vaardig bent en graag een maatschappelijke bijdrage wilt leveren, dan zijn we op zoek naar u. U hoeft geen technische achtergrond te hebben.
 
U kunt zich tot half januari aanmelden door een mail te sturen naar: duurzaam053@enschede.nl