Zonnepanelen Winkelcentrum Zuid leveren stroom voor de Fontein

04 juni 2019

Unieke samenwerking buurt en ondernemers: opbrengst vloeit terug in de wijk

In totaal 56 zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak van Winkelcentrum Zuid in Enschede. Vandaag werd het eerste zonnepaneel symbolisch overhandigd aan Francis Wessing, buurtbewoner van de Wesselerbrink en lid van de werkgroep ‘De Fontein’. De opbrengst van de zonnepanelen wordt gebruikt voor de stroomvoorziening van de fontein in het Wesselerbrinkpark.

Jarenlang stonden de waterval en fontein in de wijk Wesselerbrink stil. De hoge vervangings- en onderhoudskosten waren hiervoor de reden. Na inspraak van bewoners in een wijkraadvergadering en met hulp van de wijkbudgetten werd er een nieuwe fontein gerealiseerd. De wijkbudgettencommissie stelde daarbij als voorwaarde dat er onderzoek gedaan moest worden naar een duurzame financiële oplossing voor de structurele elektriciteits- en onderhoudskosten. De werkgroep ‘De Fontein’ nam deze opdracht op zich en zocht naar een oplossing. Zonnepanelen kwamen daarbij al snel in beeld.

Voorbeeld van samenwerking

Als de zonnepanelen meer stroom opleveren dan nodig, dan komt dit budget beschikbaar voor de verbetering van het park. Stadsdeelwethouder Zuid Arjan Kampman: “Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de buurtbewoners, de wijkraad, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Met een prachtig resultaat. En de opbrengst van de duurzaam opgewekte stroom vloeit terug in de buurt. Een schoolvoorbeeld van constructieve participatie.”

Geschikt en duurzaam

Voor het plaatsen van zonnepanelen bleek uiteindelijk het dak van Winkelcentrum Zuid zeer geschikt te zijn. “Na een aantal gesprekken kregen we de instemming van de betrokken eigenaren en konden we overgaan tot het aanschaffen van de zonnepanelen. De aanschaf wordt voor een deel gefinancierd door bijdragen uit de wijkbudgetten en voor een deel door de gemeente. De financiële opbrengst van de panelen is meer dan voldoende om de elektriciteits- en onderhoudskosten van de fontein af te dekken. Wat overblijft wordt vanuit de werkgroep ‘de Fontein’ gebruikt voor verfraaiing van de kop van het Wesselerbrinkpark”, aldus Zuid Remco Hogen, teamleider van Stadsdeelbeheer Zuid.

Voorbeeld voor de rest van de stad

Het bijzondere project kwam tot stand door intensieve samenwerking tussen bewoners van de Wesselerbrink, de Wijkraad, de winkeliers en vastgoedeigenaren van Winkelcentrum Zuid en de gemeente. Wijkraadslid Kitty Veenstra “We hebben samen een duurzame oplossing gevonden voor het onderhoud van de fontein en kunnen de bewoners en bezoekers van onze wijk nog jaren laten genieten van het waterschouwspel. We zijn trots op dit resultaat.“