Zorgburo Maatwerk BV in gebreke gesteld

25 november 2016

Burgemeester Van Veldhuizen: “Ingrijpen noodzakelijk”.

Op initiatief van de gemeente Enschede wordt actie ondernomen richting Zorgburo Maatwerk BV. De gemeente Enschede heeft na onderzoek sterke vermoedens van ernstige tekortkomingen en niet leveren van zorg door Zorgburo Maatwerk BV aan 53 cliënten in Enschede. Dat is onacceptabel. Maatwerk begeleidt ook cliënten van andere Twentse gemeenten. Daarom hebben zij gezamenlijk Zorgburo Maatwerk in gebreke gesteld. In totaal gaat het om circa 100 cliënten. In de afgelopen maanden zijn er diverse signalen en meldingen binnengekomen.

Binnen een week moet Zorgburo Maatwerk de situatie verbeteren. Anders onderneemt de gemeente verdere stappen. De cliënten zijn ingelicht.

Maatwerk heeft in Enschede meerdere verschillende locaties. Het bureau begeleidt ook cliënten in Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal en Twenterand. Het gaat om cliënten met indicaties in het kader van de Wmo, Jeugdwet en de Wlz. Het gaat om kwetsbare mensen, die goede zorg en ondersteuning nodig hebben.

“Valse zorg is onacceptabel”

Het college vindt het noodzakelijk om deze maatregel te nemen. Burgemeester Onno van Veldhuizen: “Valse zorg is onacceptabel. Waar we dat vermoeden, gaan we erop af. Het kan niet zo zijn dat over de ruggen van weerloze en kwetsbare mensen geld wordt verdiend, dat ook nog eens door de gemeenten wordt verstrekt. Dat staat haaks op alles waar we voor staan. Als wij constateren dat de juiste zorg niet wordt geleverd en inwoners hiervan de dupe worden, grijpen wij in. Hiermee zijn we een van de eerste gemeenten in Nederland die mogelijke wantoestanden op deze schaal aanpakken.”

Voor algemene informatie kunnen inwoners contact opnemen met Wijkteams Enschede, telefoon 053 - 481 79 00 of via e-mail info@wijkteamsenschede.nl. Cliënten van Zorgburo Maatwerk kunnen contact opnemen met hun eigen gemeente.