Zorgkrant

01 december 2017

Deze zorgkrant van de gemeenten Leeuwarden, Maastricht, Zoetermeer, Nijmegen en Enschede is ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg Jeugd van 4 december aan de tweede kamerleden verstuurd. 

De zorgkrant is opgesteld om te benadrukken dat de huidige gemeentebudgetten helaas ontoereikend zijn om te blijven investeren in oplossingen voor de toekomst. Er wordt meer tijd, ruimte en middelen gevraagd om te kunnen blijven werken aan een inclusieve samenleving, waarin passende zorg beschikbaar is voor wie het nodig heeft. In de krant treft u ook een aantal  succesvolle projecten aan van de deelnemende gemeenten.