Zorgvuldige voorbereiding geluidsproef moskee vraagt meer tijd

03 december 2015

Proef uitgesteld tot begin 2016

Er is meer tijd nodig om een goede en zorgvuldige geluidsproef te organiseren.  De extra tijd is nodig omdat de voorbereidende proef van woensdag 27 november heeft uitgewezen dat het nodig is een groter gebied bij de geluidsproef te betrekken. Dit vraagt meer organisatorische voorbereiding. De gemeente heeft daarom besloten de grote geluidsproef voor de gebedsoproep van de moskee over de jaarwisseling heen te tillen. Bij de grote geluidsproef wordt in wijde omgeving van de beoogde moskeelocatie het objectieve en subjectieve geluidsniveau gemeten. 

Wijkraad, bewonerscommissie Kuipersdijk en bouwcommissie van de moskee zijn geïnformeerd dat de geluidsproef in begin 2016 plaatsvindt.  De bewoners in het beoogde gebied van de proef worden zo snel mogelijk geïnformeerd.

De gemeenteraad van Enschede heeft  in 2013 in principe ingestemd met de grondverkoop voor een Turks Cultureel Centrum(TCC) mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden worden opgenomen in de verkoopovereenkomst en kadernotitie, die waarschijnlijk voorjaar 2016 aan de raad wordt aangeboden.