Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Centrum

Ieder jaar stelt het stadsdeel Centrum een jaaragenda vast. Daarin staan de speerpunten die dat jaar extra aandacht krijgen. Het opstellen en de uitvoering van de agenda doet de gemeente samen met de wijkraden, binnenstadspartners, wijkprofessionals en wijkteams.

De speerpunten zijn onderverdeeld naar thema’s en wijkspeerpunten.

De speerpunten voor 2020 zijn:

Voor het thema Openbare orde & Veiligheid zijn de speerpunten

 • Nadere kennismaking organiseren tussen levensbeschouwelijke stromingen
 • Bewustwordingssessies ondermijning organiseren
 • Overlast aanpakken en van elkaar leren

Voor het thema Wonen & Leven zijn de speerpunten

 • Groen behouden en toevoegen
 • Gebruikswaarde bepaalde locaties vergroten
 • Samen met partners talent behouden en economische ontwikkeling stimuleren

Voor het thema Duurzaamheid & Circulair zijn de speerpunten

 • Participatie organiseren op de energietransitie
 • Afvaloverlast aanpakken met maatwerk

Voor het thema Werken & Meedoen zijn de speerpunten

 • Extra inzet om inwoners te laten werken en meedoen bij ondernemers
 • Aansluiten bij stedelijke aanpak van armoede en schulden
 • Doen-beurs organiseren en vernieuwen

Voor het thema Jeugd zijn de speerpunten

 • Verbreden activiteitenaanbod
 • Naschoolse sportaanbod organiseren en vernieuwen
 • Jongeren stimuleren hun talent in te ontdekken en in te zetten

Voor het thema Voorzieningen zijn de speerpunten

 • Organiseren en stimuleren van sportieve activiteiten in de openbare ruimte
 • De Wijkwijzer organiseren en vernieuwen
 • Mogelijkheid 2e Wijkwijzer onderzoeken

Iedere wijkraad heeft voor zijn eigen wijk speerpunten aangewezen.

De speerpunten van de wijk Lasonder-‘t Zeggelt-Boddenkamp zijn

 • Duurzaamheid met accent op warmtetransitie
 • Dealen in de wijk, omgeving ’t Hardick & Boerenkerkhof

De speerpunten van de wijk Laares zijn

 • Parkeren en verkeersgevaarlijke punten
 • Vergroening afronden

De speerpunten van de wijk Bothoven zijn

 • Aanpak afvalproblematiek
 • Dealen in de wijk

De speerpunten van de wijk Hogeland Noord en Getfert-Perik zijn

 • Vergroenen omgeving Delistraat
 • Wijkscan Hogeland Noord

De speerpunten van de wijk Horstlanden-Veldkamp zijn

 • Hondenrenveld
 • Duurzaamheid met accent op zonnepanelen

De speerpunten van de wijk Binnenstad zijn

 • Aanpak afvalproblematiek
 • Aanpak brom- en snorfietsen