Vrijwilligersprijs en Kanjer van 2013

kanjer
Onze gemeente telt een groot aantal verenigingen. Ze dragen allemaal bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Het gemeentebestuur weet en waardeert dat. Bij de verenigingen zijn honderden vrijwilligers actief.

Die moeten we koesteren, want zonder al die vrijwilligers, zonder die verenigingen zouden we geen leefbare kernen hebben. Het gemeentebestuur voert een actief vrijwilligersbeleid. Daarbij past een jaarlijkse vrijwilligersprijs. Een commissie onder leiding van burgemeester bepaalt wie de Vrijwilliger 2013 wordt.

Uw nominatie

Kent u iemand die zich onbetaald, gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor een plaatselijke vereniging, maatschappelijke instelling of organisatie? Nomineer die persoon dan als Vrijwilliger van het jaar 2013! U kunt een nominatieformulier telefonisch () opvragen. U kunt het formulier ook downloaden.

Prijs

De prijs bestaat uit een speciaal vervaardigd kunstwerk en een geldbedrag voor de organisatie waarvoor de vrijwilliger zich inzet. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in januari 2014.

Kanjer?

De gemeenteraad heeft ook een jongerenonderscheiding in het leven geroepen. Een lintje voor een jongere of een groep in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. De prijs bestaat uit een leuk cadeau speciaal voor jongeren, een oorkonde en een medaille. De “Kanjer van Ons” wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2014.

Uw nominatie

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door bijvoorbeeld scholen, clubs of verenigingen, buurtcomités, media maar ook door familie, buren of vrienden. U kunt een nominatieformulier telefonisch () opvragen. U kunt het formulier ook downloaden. U kunt tot en met 23 november 2013 vrijwilligers en kanjers nomineren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Inwonerszaken van de gemeente.