Belangrijkste informatie noodopvang

De staatssecretaris wees Vliegveld Twenthe aan als locatie om 500 vluchtelingen op te vangen. Hieronder leest u de informatie die we nu hebben. Veel is nog onbekend. We vullen de informatie dus regelmatig aan.  

Waarom

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol. Dat komt door een tekort aan huizen voor statushouders (mensen die in Nederland mogen blijven). Statushouders blijven dus langer in een opvangcentrum zitten. Daardoor is er te weinig plek voor nieuwe vluchtelingen. De staatssecretaris heeft Vliegveld Twenthe aangewezen als noodopvanglocatie.

PDFGedoogbeslissing noodopvang.pdf

Waar en hoe lang

  • We verwachten de eerste bewoners rond 1 januari 2022
  • De noodopvang duurt tot maximaal 30 juni 2022. Dat is een harde afspraak
  • We gebruiken 2 gebouwen op de evenementenlocatie op Vliegveld Twenthe

Veiligheid 

  • Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig
  • Overlast wordt niet geaccepteerd
  • Bewoners die overlast veroorzaken op of buiten het terrein worden meteen verhuisd naar een andere locatie
  • Bewoners zijn vrij om het terrein te verlaten, maar blijven waarschijnlijk op het terrein. Zij moeten namelijk bereikbaar zijn
  • We werken aan een plan voor zinvolle dagbesteding, zodat bewoners niet gaan zwerven in de buurt

We hebben een uitgebreid veiligheidsplan. Hier staat in welke eisen we stellen aan beveiliging, gezondheid en brandveiligheid. PDFLees het veiligheidsplan voor alle informatie over de veiligheid.

Achtergrond bewoners

Het gaat om maximaal 500 bewoners. Het zijn niet 6 maanden lang dezelfde mensen. Er vertrekken mensen naar een asielzoekerscentrum. Daar beginnen zij aan hun asielprocedure. Er komen dan nieuwe mensen bij op het vliegveld. 
De bewoners komen uit verschillende landen. Het gaat om gezinnen, alleen reizenden, jong en oud, mannen en vrouwen. 

Gezondheid 

Het Rode Kruis en andere hulpverleners zijn op de locatie aanwezig. De bewoners krijgen medische hulp als ze dat nodig hebben. De GGD houdt de persoonlijke gezondheid in de gaten. Zij informeren over coronavaccins, nemen coronatests af en vaccineren mensen als zij dat willen.

Nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@enschede.nl
U kunt hieronder de nieuwsbrieven teruglezen die we eerder verstuurd hebben:

Verslagen Noaberoverleg

PDFVerslag Noaberoverleg 12 januari 2022.pdf

PDFNotulen Noaberoverleg 27 januari 2022.pdf

PDFNotulen_Noaberoverleg 1 maart.pdf

PDF Notulen Noaberoverleg 31 maart 2022

PDFNotulen Noaberoverleg 18 mei 2022