De Agenda van Noord

Ieder jaar kijken de samenwerkingspartners van Enschede Noord samen naar wat er nodig is om Noord nog mooier te maken. De samenwerkingspartners zijn o.a. de wijkraden, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, politie, welzijnsorganisaties, Sportaal, het onderwijs en de gemeente.

Samen bepalen we welke concrete projecten en ontwikkelingen prioriteit krijgen. Deze verwerken we in een jaarplan. De infographic laat in één oogopslag de belangrijkste ambities zien voor het jaar 2021.

Infographic met samenvatting van de Stadsdeelagenda Noord. Uitgeschreven tekst staat bij de afbeelding.

Uitgeschreven tekst van de infographic Stadsdeel Noord actiepunten 2021

De jaaragenda is afgeleid van de PDFStadsdeelagenda Noord. In de stadsdeelagenda staat op hoofdlijnen wat de gemeente de komende jaren (2019-2022) wil bereiken in de wijken en buurten van het stadsdeel Noord.
Het opstellen en de uitvoering van de agenda doet de gemeente samen met de wijkraden, bewonersorganisaties, samenwerkende partners, wijkprofessionals en wijkteams.
Wilt u meer weten over de agenda, dan kunt u terecht bij Stadsdeelmanagement Noord.