De Agenda van Noord

Ieder jaar kijken de samenwerkingspartners van Enschede Noord samen naar wat er nodig is om Noord nog mooier te maken. De samenwerkingspartners zijn o.a. de wijkraden, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, politie, welzijnsorganisaties, Sportaal, het onderwijs en de gemeente.

Samen bepalen we welke concrete projecten en ontwikkelingen prioriteit krijgen. Deze verwerken we in een jaarplan. De infographic laat in één oogopslag de belangrijkste ambities zien voor het jaar 2020.

Infographic met samenvatting van de Stadsdeelagenda Noord. Uitgeschreven tekst staat bij de afbeelding.

Uitgeschreven tekst van de infographic volgt

In de PDFStadsdeelagenda Noord 2019-2022vindt u de ambities en doelen op hoofdlijnen. Deze zijn samen met bewoners en partners bepaald.