Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Noord

Ieder jaar stelt het stadsdeel Noord een jaaragenda vast. Daarin staan de speerpunten die dat jaar extra aandacht krijgen. Het opstellen en de uitvoering van de agenda doet de gemeente samen met de wijk-/ dorpsraden, bewonersorganisaties, samenwerkende partners, wijkprofessionals en wijkteams.

De speerpunten zijn onderverdeeld naar thema’s en wijkspeerpunten.

Speerpunten per thema voor 2020

Voor het thema Openbare orde & Veiligheid:

 • Vroegtijdig inspelen op overlastsituaties
 • Bewustwordingssessies ondermijning organiseren voor partners
 • Veiligheid rondom winkelcentrum Twekkelerveld vergroten

Voor het thema Wonen & Leven:

 • Eerste concrete stappen zetten Nieuw Twekkelerveld
 • Verbeteren omgeving Dorphuis Lonneker
 • Beleid onzelfstandige bewoning stimuleren

Voor het thema Duurzaamheid & Circulair:

 • Brede stedelijke bewustwordingscampagne energiebesteding
 • Grondwaterproblematiek aanpakken diverse straten
 • Vervolg pilot maatwerkaanpak afvaloverlast

Voor het thema Werken & Meedoen:

 • Extra inzet om inwoners te laten werken en meedoen bij ondernemers
 • Informatiebijeenkomst voor scholen over gezondheid, armoede en schulden
 • Cliënten efficiënter en effectiever helpen
  (pilot Noord-Noord)

Voor het thema Jeugd:

 • Versterken naschoolse activiteitenaanbod
 • Meer preventieve inzet zoals op taalachterstand
 • Versterking samenwerking met en tussen partners door o.a. structurele casusbespreking

Voor het thema Voorzieningen:

 • Doorontwikkeling Wijkwijzers Twekkelerveld en Mekkelholt
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het Dorpshuis Lonneker, Beien, ’t Proathuus Twekkelerveld
 • Opstellen van een ontwikkelplan per speeltuin

Speerpunten per wijk

De speerpunten van de wijk Twekkelerveld zijn

 • ’t Proathuus doorontwikkelen
  Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij opstellen

De speerpunten van het dorp Lonneker zijn

 • Verbeteren omgeving Dorpshuis
 • Onderzoek verkeersproblematiek Dorpsplein

De speerpunten van de wijk Walhof Roessingh Bolhaar zijn

 • Drainage aanleggen
 • Samenwerking Wageler bevorderen

De speerpunten van de wijk Roombeek  zijn

 • Afvalproblematiek winkelcentrum aanpakken
 • Vuurwerkramp Roombeek herdenken (2000-2020)

De speerpunten van de wijk Deppenbroek zijn

 • Vastgoed kinderboerderij overdragen
 • Pilot proactieve rattenaanpak uitvoeren

De speerpunten van de wijk Mekkelholt zijn

 • Bewonersbedrijf Beien centraal in de wijk positioneren
 • Realisatie herontwikkeling Fazantplein e.o.