De Rode Loper: F35 door Lonneker

Met de aanleg van de F35 worden snelle en comfortabele fietsverbindingen gerealiseerd in de provincie. Dat geldt ook voor het gedeelte Enschede-Oldenzaal. De F35 zal daarbij dwars door Lonneker lopen. Dit biedt inwoners en ondernemers van Lonneker kansen door een nog betere en veiligere bereikbaarheid per fiets. Het maken van snelle fietsverbindingen tussen de Twentse steden is een belangrijk onderdeel van het fietsbeleid.
 

De Rode Loper F35 door Lonneker

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel stimuleren fietsverkeer als alternatief voor regionaal autoverkeer. Het realiseren van snelle fietsverbindingen tussen de Twentse steden is hier een belangrijk onderdeel van. 

Met de aanleg van de F35 worden snelle fietsverbindingen gerealiseerd in de provincie. Bekijk alle plannen in Twente. Dat geldt ook voor het gedeelte Enschede-Oldenzaal, waar de F35 Lonneker aandoet tussen Roombeek in Enschede en de A1 nabij Oldenzaal. Met de F35 wordt in Lonneker een comfortabele en directe fietsverbinding gerealiseerd. Dit biedt inwoners en ondernemers van Lonneker kansen door een nog betere en veilige bereikbaarheid per fiets.

De Rode Loper door Lonneker loop via de Voorstweg, Dorpsstraat, Dorpsplein via de Oldenzaalsestraat naar Oldenzaal. Er ligt nu een schetsontwerp van de route die komende tijd verder wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Welke stappen wanneer genomen worden ziet u in de planning. 

Bekijk de video van de route van de F35:

Schetsontwerp route F35

Bekijk hieronder het schetsontwerp van de Rode Loper F35 door Lonneker naar Oldenzaal en het schetsontwerp voor een verbeterde oversteek van de Dorpsstraat – Oldenzaalsestraat:

PDFSchetsontwerp-zuidelijke-deel-Rode-Loper-F35-Lonneker-–-Oldenzaal.pdf

PDFSchetsontwerp-midden-deel-Rode-Loper-F35-Lonneker-–-Oldenzaal.pdf

PDFSchetsontwerp-vervolg-midden-deel-Rode-Loper-F35-Lonneker-–-Oldenzaal.pdf

PDFSchetsontwerp-noordelijk-deel-Rode-Loper-F35-Lonneker-–-Oldenzaal.pdf

PDFSchetsontwerp-verbeteringen-oversteek-Dorpsstraat---Oldenzaalsestraat.pdf

Het ontwerp van de Rode Loper door Noord-Lonneker:

 

We kunnen ons voorstellen dat er praktische vragen zijn over deze route. Zoals wat gebeurt er met de markt op het Dorpsplein als de Rode Loper er is? Wat betekent de fietsroute voor de bereikbaarheid van de ondernemers aan het plein? Hoe gaat dat straks met het halen en brengen van kinderen van de basisschool? Hoe verloopt de oversteek naar de Oldenzaalsestraat? Daarom hebben we de meeste gestelde vragen die we in gesprekken en sessies hebben beantwoord, opgenomen in het vraag en antwoord document. Mocht uw vraag er niet bij zitten, stel dan uw vraag via werkgroepf35@enschede.nl

Inloopavond donderdag 28 oktober

Op donderdag 28 oktober organiseren we van 19.00-21.00 uur een inloopavond in het Dorpshuis in Lonneker (Dorpsstraat 98). Tijdens de inloopavond kunt u kennisnemen van de gekozen route, hoe de route zich verhoudt met het Dorpsverkeersplan en het vervolgproces. Er zijn medewerkers van het projectteam aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.  

Participatieproces

De keuze voor deze route is samen met inwoners en belanghebbenden bepaald en uitgewerkt naar het voorliggende schetsontwerp via een participatieproces dat door de gemeente Enschede is begeleid en gefaciliteerd.

Meer informatie over het doorlopen participatieproces

Planning en vervolg

Het schetsontwerp van de route van de Rode Loper door Lonneker wordt nu verder uitgewerkt met belanghebbenden naar een definitief ontwerp. Op dit moment zijn bepaalde keuzes in het schetsontwerp nog niet gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de kruising bij de Voortsweg, Demmerkamp en de Spölminkweg. Of de exacte inpassing van de Rode Loper over het Dorpsplein. Deze worden in een aparte werkgroep van het Dorpsverkeersplan verder uitgewerkt.

Meer informatie over het Dorpsverkeerplan Lonneker. 

Voordat we kunnen beginnen met het aanleggen van de Rode Loper F35 moeten er nog verschillende stappen doorlopen worden. Komend voorjaar worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Denk aan onderzoeken naar water, ecologie, flora/fauna, grond, bodem en bestemmingsplan. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken wordt het ontwerp van de Rode Loper verder ingevuld tot een voorontwerp. Dit voorontwerp leggen we terug aan klankbordgroep en inwoners. Op basis van de input uit deze gesprekken wordt het definitief 

De planning voor het verder uitwerken van het schetsontwerp naar het definitief ontwerp van de route is als volgt: 

Wat er gebeurt Wanneer het gebeurt
Uitkomsten Dorpsverkeersplan Lonneker verwerken in schetsontwerp Rode Loper F35 door Lonneker Oktober tot en met december 2021
Onderzoeken en uitwerking deel Enschede t/m Dorpsstraat in voorontwerp, inclusief afstemming klankbordgroep en inwoners Lonneker Januari 2022 tot en met juli 2022
Definitief ontwerp gehele route Enschede t/m Oldenzaalsestraat Augustus tot en met december 2022
Uitvoering Rode Loper F35 2023

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan. U ontvangt dan regelmatig een mail met de laatste stand van zaken. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anke Olthuis via mail werkgroepf35@enschede.nl

Nieuws Rode Loper F35

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de Rode Loper F35? Meld u dan aan voor de maillijst via werkgroepf35@enschede.nl.