Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

De Rode Loper: F35 door Lonneker

Met de aanleg van de F35 worden snelle en comfortabele fietsverbindingen gerealiseerd in de provincie. Dat geldt ook voor het gedeelte Enschede-Oldenzaal. De F35 zal daarbij dwars door Lonneker lopen. Dit biedt inwoners en ondernemers van Lonneker kansen door een nog betere en veiligere bereikbaarheid per fiets. Het maken van snelle fietsverbindingen tussen de Twentse steden is een belangrijk onderdeel van het fietsbeleid.
 

De Rode Loper F35 door Lonneker

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel stimuleren fietsverkeer als alternatief voor regionaal autoverkeer. Het realiseren van snelle fietsverbindingen tussen de Twentse steden is hier een belangrijk onderdeel van. 

Met de aanleg van de F35 worden snelle fietsverbindingen gerealiseerd in de provincie. Bekijk alle plannen in Twente. Dat geldt ook voor het gedeelte Enschede-Oldenzaal, waar de F35 Lonneker aandoet tussen Roombeek in Enschede en de A1 nabij Oldenzaal. Met de F35 wordt in Lonneker een comfortabele en directe fietsverbinding gerealiseerd. Dit biedt inwoners en ondernemers van Lonneker kansen door een nog betere en veilige bereikbaarheid per fiets.

Het traject door Lonneker wordt met participatie gerealiseerd. Samen met een aantal betrokken inwoners van Lonneker en andere belanghebbenden, onder leiding van het participatie- en communicatiebureau SIR, onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn. 

Het doorlopen proces t/m juli 2020

Er is een klankbordgroep bestaande uit verschillende perspectieven die verschillende routevarianten tussen Enschede en Oldenzaal heeft onderzocht (meer informatie over dit proces vindt u op fietssnelwegf35.nl). Er zijn meerdere contactmomenten geweest met de omgeving en op 9 en 10 juni 2020 heeft de klankbordgroep vele reacties ontvangen op een interactieve kaart waarin een aantal routevarianten waren aangegeven voor de F35 voor het specifieke deel door Lonneker. De reacties kwamen met name van inwoners uit het dorp Lonneker. Zij waren van mening dat niet alle belangen goed genoeg zijn meegewogen bij de twee voorkeursvarianten.

Naar aanleiding van deze reacties, en ook de reacties tijdens gesprekken met aanwonenden, is besloten een apart participatieproces in te richten om gezamenlijk te komen tot een gedragen route voor de F35 door Lonneker. Er is inmiddels een werkgroep Rode Loper F35 Lonneker ingericht waarin bewoners, ondernemers, de dorpsraad en andere belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Onder het kopje ‘Participatieaanpak Rode Loper F35 Lonneker vanaf juli 2020’ op deze website leest u meer over dit participatieproces. 

De inhoudelijke reacties zijn allemaal in kaart gebracht en worden meegenomen in de gesprekken van de werkgroep Rode Loper F35 Lonneker over de mogelijke routevarianten. Omdat de routevarianten nu opnieuw worden besproken, kunnen we op dit moment nog niet inhoudelijk reageren op de ingediende reacties op de interactieve kaart. Op het moment dat er duidelijkheid is over de best passende routevariant, kunnen we inhoudelijk reageren op de ingediende reacties. We verwachten uiterlijk in de zomer 2021 duidelijkheid te hebben over de definitieve route van de F35 door Lonneker. 

Participatieaanpak Rode Loper F35 Lonneker vanaf juli 2020

Gezamenlijk hebben de gemeente Enschede, provincie Overijssel en belanghebbenden een participatieaanpak opgesteld waarin is vastgelegd hoe er gekomen wordt tot een gedragen routevariant van de F35 door Lonneker. Deze aanpak is uitgewerkt in onderstaand procesoverzicht. Bekijk voor meer informatie de volledige participatieaanpak

In onderstaande tabel ziet u het proces. Per georganiseerde sessie kunt u de presentatie en notulen bekijken door erop te klikken. 

Sessie Datum Omschrijving
Kick-off sessie 17 november 2020 In kaart brengen ieders doelen en belangen rondom de routevariant Rode Loper door Lonneker.
Ontwerpsessie 1 14 december 2020 Vertaling van doelen en belangen naar concrete toetsingscriteria en deze gezamenlijk wegen.
Extra bijeenkomst werkgroep Rode Loper F35 25 januari 2021 Extra bijeenkomst voor bespreken participatieaanpak.
Online informatieavond  9 februari 2021 Online informatieavond waarbij de 4 routevarianten worden toegelicht.
Stemweek 10 februari tot 17 februari Digitale vragenlijst voor beoordelen 4 routevarianten Rode Loper door Lonneker.
Ontwerpsessie 2 2 maart 2021 Werkgroep vergadering waarin de werkgroep van 4 naar 1 routevariant gaat met de input uit de vragenlijst. 
Tussentijdse afstemming met klankbordgroep F35 Enschede – Oldenzaal Medio maart 2021 Afstemming met klankbordgroep van 4 naar 1 routevariant.
Ontwerpsessie 3 30 maart 2021 Uitwerking 2 voorkeursroutes en naar 1 voorkeursroute. Terugkoppelmoment met achterbannen en alle inwoners/belanghebbenden uit Lonneker.
Ontwerpsessie 4 12 april 2021 Tweede ontwerpsessie met werkgroep en aanwonenden
Informatiebijeenkomst aanwonenden en Werkgroep 28 april 2021 Presenteren ontwerp routevariant Dorpsstraat
Bestuurlijke overleg 28 mei 2021 Bestuurlijk overleg provincie Overijssel en gemeente Enschede
Presentatie Werkgroep Rode Loper F35 aan Klankbordgroep Enschede – Oldenzaal 2 juni 2021 Advies meegeven aan Klankbordgroep tracé Enschede - Oldenzaal
Informatiebijeenkomst dorp Lonneker 16 juni 2021 Informatiebijeenkomst voor het hele Dorp Lonneker
Bestuurlijk formeel overleg 27 september 2021 Bestuurlijk overleg provincie Overijssel, gemeente Enschede en gemeente Oldenzaal
Verder aanscherping ontwerp Dorpsstraat Najaar 2021 t/m 2022  
Uitvoering Rode Loper F35 2023  

Meer weten, het proces volgen of vragen?

Wanneer u vragen heeft of meer wilt weten over het proces kunt u hiervoor een mail sturen naar projectleider Anke Olthuis (gemeente Enschede) via werkgroepF35@enschede.nl.

Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief van de werkgroep Rode Loper. Stuur hiervoor een mail naar werkgroepF35@enschede.nl. Wanneer u zich heeft aangemeld houden we u graag per mail op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het project de Rode Loper door Lonneker. 

Nieuws Rode Loper F35

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de Rode Loper F35? Meld u dan aan voor de maillijst via werkgroepf35@enschede.nl.

Informatieavond Rode Loper F35

Op 16 juni jl. is er een online informatiebijeenkomst georganiseerd in het kader van de Rode Loper F35 door Lonneker. Bekijk de online informatieavond terug. 

Routevariant Dorpsstraat

De routevariant Dorpsstraat is door de werkgroep Rode Loper F35 als voorkeursvariant gekozen. Ervaar de route in deze Youtube-video.

Of bekijk de voorkeursvariant via dit schetsontwerp