Kick-offsessie (17 november 2020)

Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep Rode Loper is er gekeken naar ieders doelen en belangen rondom de aanleg van de Rode Loper door Lonneker. Deze doelen en belangen zijn vertaald naar concrete toetsingskaders waaraan de Rode Loper zo goed mogelijk moet voldoen. Met het in kaart brengen van ieders doelen en belangen is een gezamenlijk vertrekpunt gerealiseerd. Daarnaast heeft de werkgroep Rode Loper F35 4 tracés uitgetekend. Deze tracés worden later in het proces verder uitgewerkt en getoetst.

Lees hier de notulen en bekijk de presentatie van deze bijeenkomst.