Ontwerpsessie 1

Op basis van de gedeelde doelen en belangen wordt er een passend tracé ontworpen. Tijdens de eerste ontwerpsessie zijn gezamenlijk toetsingscriteria waaraan de verschillende tracés worden getoetst gewogen. Daarnaast heeft de landschapsarchitect een toelichting gegeven op de visie en waarden van Lonneker in het kader van de aanleg van de Rode Loper. Ook zijn de vier verschillende tracés en hun ruimtelijke impact op het dorp en omgeving verder toegelicht en is één van de vier tracés als voorbeeldontwerp verder uitgewerkt en toegelicht. 

Tijdens de volgende bijeenkomst op 9 februari wil de werkgroep Rode Loper van 4 naar 2 ontwerptracés. Hiervoor worden inwoners uitgenodigd die wonen aan de tracés die nu in beeld zijn. 

Lees hier de notulen en bekijk de gebruikte presentatie.

Extra toelichting tijdens werkgroep bijeenkomst 14 december

In de onderstaande video’s wordt de visie op Lonneker nader toegelicht, wordt een uitleg gegeven van de verschillende routevarianten en een voorbeelduitwerking gedeeld van één van de 4 routevarianten. De video’s zijn opnames van de werkgroep bijeenkomst Rode Loper F35 van 14 december 2020. 

Bekijk de toelichting op de visie van Lonneker

Bekijk de toelichting op de vier routevarianten voor de Rode Loper F35

Bekijk de toelichting op een voorbeelduitwerking van de Rode Loper F35