Rode Loper F35 - Ontwerpsessie 2

Tijdens de werkgroep bijeenkomst op dinsdagavond 2 maart heeft de werkgroep Rode Loper F35 de resultaten van de stemming in Lonneker over de vier routevarianten voor de Rode Loper F35 besproken. De resultaten wijzen op een unanieme voorkeur vanuit het dorp voor de routevariant Dorpsstraat. Deze route loopt via de Voortsweg, over het dorpsplein en de Dorpsstraat en langs de Oldenzaalsestraat. Op ruime afstand volgen de overige routevarianten. De werkgroep heeft daarom besloten om met één routevariant verder te gaan, in plaats van met twee routevarianten, zoals oorspronkelijk in de planning was opgenomen. 

Op maandagavond 15 maart a.s. sluit een aantal leden van de werkgroep Rode Loper F35 aan bij het Klankbordoverleg voor het gehele tracé F35 Enschede – Oldenzaal. De Klankbordgroep zal dan worden geïnformeerd en toelichting krijgen over de gekozen routevariant door de werkgroep. Vervolgens komt de werkgroep Rode Loper F35 op 30 maart a.s. weer bij elkaar om samen met een aantal aanwonenden aan de voorkeursvariant Dorpsstraat de routevariant verder uit te werken. Daarna wordt de routevariant ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van de gemeente Enschede en provincie Overijssel in april/mei dit jaar. Meer informatie over de planning kunt u teruglezen in het verslag.