Dorpsverkeersplan Lonneker

Met het opstellen van het Dorpsverkeersplan worden de verkeersknelpunten in het dorp Lonneker in kaart gebracht samen met inwoners van Lonneker. Ook worden in dit plan oplossingen voor de problemen aangedragen die in een later stadium gerealiseerd kunnen worden.

Voor het dorp Lonneker heeft de gemeente Enschede gevraagd om op een interactieve wijze met de bewoners uit het dorp een dorpsverkeersplan op te stellen. De inwoners weten namelijk het beste wat er speelt in hun dorp met betrekking tot verkeer. Voorbeelden zijn locaties waar veel niet dorpsgebonden sluipverkeer is waardoor zich vaak verkeers¬onveilige situaties voordoen of waar ondanks de maximale snelheid van 50, 30 of 15 km per uur toch veel te hard wordt gereden. De gemeente heeft daarom inwoners van Lonnker gevraagd mee te werken aan een onderzoek. Momenteel worden de resultaten van dit onderzoek geanalyseerd.

Werkgroep

In afstemming met de dorpsraad Lonneker wordt een werkgroep samengesteld die de verkeersknelpunten in Lonneker inzichtelijk maakt. Naast dorpsraad en dorpsbewoners zullen ook vertegenwoordigers van de basisscholen, politie, gemeente, fietsersbond, ondernemers, Veilig Verkeer Nederland, LTO en Natuur en Milieu deel uitmaken van de werkgroep. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere het sluipverkeer in en rond Lonneker, het rij- en parkeergedrag op het dorpsplein en de oversteekbaarheid van de N733 (Oldenzaalsestraat). Gelijktijdig wordt ook de uitwerking van het traject van de routevariant Rode Loper F35 meegenomen. 

De totstandkoming van het dorpsverkeersplan vindt in 5 stappen plaats. Het hele proces wordt geleid en begeleid door het bureau Goudappel. Goudappel is gespecialiseerd in verkeersvraagstukken en heeft een langjarige ervaring en expertise op het gebied van verkeer en verkeersoplossingen.
 

Sessie Periode Omschrijving
Startoverleg Begin april Startoverleg met alle belanghebbenden
Stap 1 April Probleeminventarisatie en analyse
Stap 2 April-mei Oplossingen generen en bedenken
Stap 3 Juni Toets door bovendorpse belangenvertegenwoordigers
Stap 4 Juli Toets door belanghebbenden uit het dorp
Stap 5 September Opstellen definitief dorpsverkeersplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepbijeenkomsten

Meer weten, het proces volgen of vragen?

Wanneer u vragen heeft of meer wilt weten over het proces kunt u hiervoor een mail sturen naar projectleider Richard ter Avest (Goudappel) via werkgroepVPL@enschede.nl