GroenBlauw Twekkelerveld

Voorbeeld van de nog te graven beek in de groene zone onder de hoogspanningslijnen in Twekkelerveld

Wanneer het hard regent, komt een aantal straten in Twekkelerveld onder water te staan. Met name rondom de Goolkatenweg en in de Pijlhovestraat kan de riolering al dat water niet aan. Met het omvangrijke project GroenBlauw Twekkelerveld gaat de gemeente dit aanpakken. Nieuwe riolering en een nieuwe beek bieden ruimte om water tijdelijk op te slaan en af te voeren. Tegelijkertijd gaan deze aanpassingen hittestress en droogte tegen en verbeteren ze de biodiversiteit. Zo bereiden we Enschede voor op extreme weersomstandigheden en verhogen we de leefkwaliteit in Twekkelerveld.      

Deze werkzaamheden vallen onder GroenBlauw Twekkelerveld

  • We leggen extra rioleringen aan voor de afvoer van schoon water in de Goolkatenweg, Minister Loudonlaan, Lambertus Buddestraat, Otto van Taverenstraat en onder de velden van het sportpark Rigtersbleek. 
  • In de Pijlhovestraat leggen we goten met roosters aan om het water af te voeren. Het ontwerp voor deze roosters is gemaakt door Mart van Ulzen, leerling van basisschool De Zevenster.
  • In de groene zone tussen de Lambertus Buddestraat, de Toekomststraat en de Spoordijkstraat graven we een greppel van 60 centimeter diep. Deze volgt ongeveer dezelfde route als de hoogspanningsdraden. Bij regen vult de greppel zich met water en wordt deze een beek. Dit water zakt deels in de grond. De rest wordt afgevoerd naar het Twentekanaal. We leggen de beek aan samen met het Waterschap. De beek noemen we een ‘blauwe ader’.  
  • De velden rondom de beek worden verlaagd. Bij zeer zware buien vangen deze plekken het water tijdelijk op. Daarna wordt het water beetje bij beetje afgevoerd door de beek naar het Twentekanaal. 
  • Het gebied onder de hoogspanningsmasten richten we opnieuw in met bomen, planten en paadjes. 
  • We maken de Goolkatenweg en de Spoordijkstraat veiliger voor het verkeer. 

Video-animatie blauwe ader

Nieuwsgierig hoe de groen-blauwe zone eruit komt te zien? Bekijk dan deze video-animatie. Dit is alleen om een idee te geven over hoe het zou kunnen worden. Het is geen weergave van het definitieve ontwerp.      

 

Plattegrond met werkzaamheden

Alle werkzaamheden worden toegelicht op een plattegrond. U kunt deze als pdf-document inzien:

PDFPdf van de GroenBlauw Twekkelerveld-plattegrond

Nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws over GroenBlauw Twekkelerveld in de PDFnieuwsbrief

Planning

Het werk wordt uitgevoerd in meerdere fases. Hierdoor kan water altijd afgevoerd worden. En is de overlast voor u zo klein mogelijk. Hier leest u de globale planning. Het kan zijn dat hier wijzigingen in komen in de loop van de tijd. In elke fase informeren we bewoners op tijd over de werkzaamheden en wat deze betekenen voor hen.

Fase 0 – vanaf eind augustus
In de groene zone onder de hoogspanningskabels is aannemer Siers begonnen om kabels en leidingen die in de grond liggen te verleggen. Zo maken zij ruimte voor het riool. Siers werkt in de groene zone waar paden en wegen de toekomstige beek kruisen. In de Otto van Taverenstraat tussen huisnummers 2 en 18 vervangt Siers de waterleiding. Vanaf 4 oktober is het niet mogelijk een aantal parkeerplaatsen te gebruiken. Er komen tijdelijke parkeerplaatsen tussen de garageboxen en de appartementencomplexen. Dit duurt drie weken.

Fase 1 – vanaf half oktober
In de groene zone onder de hoogspanningsleidingen wordt grond weggegraven voor verlagingen in het gras. Deze vangen regenwater op als het heel hard regent. Ook graven we de greppel voor de beek. In deze periode is het niet mogelijk in dit gebied te spelen of rond te lopen.

Fase 2 – voorjaar 2022
Voor de huizen met de huisnummers 1 tot en met 18 in de Otto van Taverenstraat komt extra riolering voor de afvoer van schoon water. De garageboxen blijven bereikbaar. Ook komen er tijdelijke parkeerplaatsen, zodat er evenveel parkeerplek is als gewoonlijk.

Fase 3 – voorjaar 2022
In de Lambertus Buddestraat wordt extra riolering aangelegd voor de afvoer van schoon water. Deze straat is een belangrijke weg in de wijk. Op verschillende manieren zorgt NTP ervoor dat er zo min mogelijk overlast ontstaat. Het tankstation is op 2 dagen na altijd bereikbaar.

Fase 4 – zomer 2022
Ook onder sportpark Rigtersbleek komt een schoonwaterriool. Dit gebeurt tijdens de zomerstop van de sportwedstrijden. De BSO op het sportpark blijft bereikbaar. Een verkeersregelaar zorgt ervoor dat ouders en kinderen veilig de BSO kunnen bereiken.

Fase 5 – herfst 2022
In een deel van de Goolkatenweg wordt extra riolering aangelegd voor de afvoer van schoon water. Om dit te kunnen doen, worden twee bomen en het groen ertussenin weggehaald. Hiervoor komen nieuwe bomen en struiken in de plaats. Er komt dus groen voor terug. Met Sportaal, de beheerder van het sportpark, en de bewoners van de Goolkatenweg is afgesproken dat we twee bomen herplanten en de rododendronstruiken herstellen. Ook wordt de Goolkatenweg veiliger gemaakt.

Fase 6 – herfst 2022
Langs de Spoordijkstraat wordt de greppel voor de beek gegraven. Ook verlaagt NTP een paar van de  groene gebieden langs de weg. Hier kan regenwater opvangen worden. De Spoordijkstraat wordt meteen ook een stuk veiliger gemaakt door de weg te versmallen. De Spoordijkstraat wordt als laatste uitgevoerd, na aanleg van de F35. Zo hebben omwonende niet twee keer overlast.

In de Pijlhovestraat worden de goten met roosters aangelegd. De goten voeren water af naar het nieuwe regenwaterriool in de Lambertus Buddestraat. De straat blijft bereikbaar voor voetgangers, fietsers en bewoners. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden gepland worden.

Onder het kruispunt van de Pijlhovestraat, Lambertus Buddestraat en de G.J. van Heekstraat moet ook een nieuw riool aangelegd worden. Het is nu nog niet bekend wanneer dit gebeurt. We zijn hierover in overleg met de eigenaar van een leiding die hier in de grond ligt.

Bewoners van de Minister Loudonlaan gaven aan dat ze graag een groenere straat willen die klaar is voor het klimaat van de toekomst. Daarom is er besloten om van de Minister Loudonlaan een apart project te maken. We gaan eerst in gesprek met de bewoners over hun wensen. Daarna worden de werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd. Dit is waarschijnlijk in 2022.  

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Ankie Wessel. Zij is de Omgevingsmanager van NTP. U kunt haar mailen via a.wessel@ntp.nl of bellen op 06 - 20 52 58 52

Als u vragen heeft over project GroenBlauw Twekkelerveld of iets wilt melden dan kunt u terecht bij projectleider Alice Kuil. U kunt haar mailen op groenblauw-twekkelerveld@enschede.nl

Bij hevige regenval stroomt de beek over en bieden de verlaagde velden ruimte om het water tijdelijk op te slaan.

GroenBlauw Twekkelerveld is onderdeel van project Nieuw Twekkelerveld

nieuw twekkelerveld