Stadsdeelbeheer Noord

Stadsdeelbeheer Noord is verantwoordelijk voor een integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte in het noordelijke deel van Enschede. In samenwerking met buurtbewoners en partners in het stadsdeel zorgen de medewerkers van Stadsdeelbeheer voor een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:

  • netheid van de woonomgeving bevorderen,
  • onderhoud van groen, verharding en straatmeubilair,
  • aanvraag van in- en uitritten, verkoop van groenstroken voor particulieren
  • afhandeling van klachten over groenonderhoud, stoeptegels, defecte lampen, rioolbreuk, etc.

Bezoekadres:

Servicecentrum Noord
Zaanstraat 12
7523 HC Enschede

Contact:

Tel: 053 – 4815846
E-mail: stadsdeelbeheerNoordOost@enschede.nl

Medewerkers Stadsdeelbeheer Noord:

Teamleider Stadsdeelbeheer

Frank ten Dam
Tel: 06 53849495
Email: f.tendam@enschede.nl

Wijkbeheerder Deppenbroek, Mekkelholt, Roombeek, Voortman/Amelink, Lonneker

Paul Scholten
Tel: 053 - 481 7425
E-mail: p.scholten@enschede.nl

Wijkbeheerder Bolhaar, Park de Kotten, Walhof/Roessingh, Twekkelerveld

Sebastian Weustink
Telf. 06 23086498
Email: s.weustink@enschede.nl

Projectmedewerker Stadsdeelbeheer

André Ordelmans
Telf. 06 51319631
Email: a.ordelmans@enschede.nl

Secretariaat

Tineke Moolenschot
Tel: 053 - 481 5846
E-mail: m.moolenschot@enschede.nl