Stadsdeelmanagement Noord

Het stadsdeelmanagement opereert in de driehoek van het stadsdeel (bewoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en instellingen), het bestuur (stadsdeelcommissie en stadsdeelwethouder) en de gemeentelijke organisatie om de afstand tussen burgers, instellingen en ondernemers te verkleinen.

Thema's en doelen

De thema’s waarmee stadsdeelmanagement zich bezighoud zijn:

  1. Service aan de burger
  2. Veiligheid
  3. Leefbaarheid
  4. Participatie en politiek in de wijken

Hierbij staan de volgende doelen centraal:

  1. Samenhang verzorgen tussen wat gemeente en anderen doen in de stadsdelen
  2. Grotere inbreng van bewoners realiseren (activering en participatie)

Contact

Zaanstraat 12
7523 HC Enschede
Tel. 053 – 4817098
E-mail: stadsdeelmanagementnoord@enschede.nl

Medewerkers Stadsdeelmanagement Noord